Skip to main content
فهرست مقالات

مالیات مضاعف و منافع موهوم

(16 صفحه - از 14 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : مالیات، مالیات مضاعف، مالیات مضاعف و منافع موهوم، سود، سود مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات، مالیات شرکت، سود ویژه، قانون، حساب تخصیص سود، محاسبه مالیات بر درآمد شرکت، مالیات بر درآمد شرکت، سهام، درآمد مشمول مالیات شرکت، سود تقسیم‌نشده، مشمول مالیات، سود سهام، مبلغ، تقسیم، حساب برابری مالیات بر درآمد، فرمول، اندوخته‌ها، سود تقسیم‌نشده مشمول مالیات، سهامداران، میلیون ریال، سود ویژه و درآمد مشمول، هزینه‌های برگشتی، اندوخته قانونی سود سهام، مالیات شرکت و سهم شهرداری، سود قابل تقسیم

خلاصه ماشینی: "محاسبه مالیات بر درآمد شرکت(برای تنظیم حساب تخصیص سود و نیز اظهارنامه مالیاتی)با اجرای بند ت ماده 08 به شرح زیر خواهد بود، (مبالغ به میلیون ریال): \مبلغ‌\مالیات‌ شرکت سود ویژه‌\1/002\ کسر میشود:31%مالیات شرکت و سهم شهرداری‌\/1/440(651)\651 3/5 در هزار سهم اتاق‌\-\4/2 تخصیص به اندوخته‌ها\/488(061)\04 \\002/2 براساس ارقام فوق،حساب تخصیص سود به شرح زیر خواهد بود: سود ویژه 1/002 کسر میشود:مالیات بر درآمد شرکت /999/8(002/2) کسر میشود:انتقال به اندوخته قانونی‌ سود سهام(ناخالص)/938/8(061) (توضیح:بدیهی است چون مالیات سود سهام از محل سود سهام ناخالص‌ تامین می‌شود و اثری در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت‌ ندارد احتساب و نشان دادن آن در مثال فوق با بحث کنونی‌ بی‌ارتباط است). بفرض آنکه:سود ویژه شرکت‌\- S \(کمیت معلوم) خالص هزینه‌های برگشتی‌ برمبنای نص قانون‌\- B \(کمیت معلوم) مبلغ مورد انتقال به‌ اندوخته‌های مشمول مالیات‌\- A \(کمیت معلوم) سود سهام ناخالص‌\- D \(کمیت معلوم) مانده سود تقسیم نشده قبل‌ از کسر مالیات متعلقه‌\- C \(کمیت مجهول) مالیات بر درآمد شرکت‌\- M \(کمیت مجهول) مانده سود تقسیم نشده بعد از مالیات متعلقه‌\- C 1 \(کمیت متکی به‌ مجهول‌ (C صورت سمبولیک حساب تخصیص سود به شرح زیر خواهد بود: سود ویژه‌ S کسر میشود:مالیات بر درآمد شرکت‌ K / (M) انتقال به اندوخته‌ها A سود سهام(ناخالص) D مانده سود تقسیم نشده پس از کسر مالیات متعلقه‌ K / C 1 یعنی به زبان معادله ریاضی: A+D+C 1-S-M لذا C 1-S-M-A-D فرمول(1) محاسبات مالیاتی مثالهای 1 و 2 و 3 فوق بروشنی نشان میدهد که‌ مالیات بر درآمد شرکت مجموعه‌ایست از مالیاتهائیکه بر شخصیت‌ حقوقی تعلق میگیرد(و غیر از مالیات سود سهام است،که در رقم ناخالص‌ آن مستتر است و شرکت آنرا از طرف سهامدار از مبلغ ناخالص کسر و به‌ مقامات مالیاتی تادیه میکند)این مجموعه مالیاتها،با استفاده از نشانه‌های قراردادی فوق و به نحوی که دربرگیرنده مالیات مضاعف‌ نباشد در معادله زیر می‌گنجد: مالیات بر M-13."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.