Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی نوجوانان پسر بزهکار و عادی در اصفهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمتسان 1381 - شماره 14 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 227 تا 240)

کلیدواژه ها : ویژگیهای شخصی ،بزهکار ،نوجوان پسر

کلید واژه های ماشینی : پسران نوجوان بزهکار ،پسران نوجوان ،نوجوان بزهکار ،زندان مرکزی اصفهان ،ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای شخصیتی نوجوانان ،پسران نوجوان عادی ،پرسشنامه شخصیتی آیزنک ،برونگرایی ،بزه‌کاری پسران نوجوان ،آیزنک ،نوجوان عادی ،عادی ،گروه بزهکار ،شخصیتی آیزنک ،روان‌رنجوری ،گروه عادی ،میزان تحصیلات پسران نوجوان ،روان‌پریشی ،نوجوان بزهکار و عادی ،دانشگاه اصفهان ،معنی‌داری ،رفتارهای بزهکارانة نوجوانان ،گروه عادی و بزهکار ،فرضیه‌های اصلی ،شولتز ،شهر اصفهان ،میزان تحصیلات والدین ،روان‌رنجوری و روان‌پریشی ،ویژگیهای شخصیتی افراد

هدف این پژوهش، بررسی رابطة ویژگیهای شخصیتی (برونگرایی2، روان رنجوری3، روان پریشی4) و برخی دیگر از متغیرها با بزهکاری پسران نوجوان است. بازنگری نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که هم آمادگی‌های ارثی و هم عوامل محیطی در بروز و گسترش بزهکاری نقش مؤثری دارند. روش پژوهش، علی – مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان پسر که در نیمسال دوم تحصیلی 78-1377 در مقطع دبیرستان در شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند و پسران نوجوان بزهکار بین سنین 14 تا 18 سال که در نیمه اول 1378 در زندان مرکزی اصفهان بسر می‌بردند، تشکیل داده‌اند. روش نمونه‌گیری در گروه عادی، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت انتخاب تصادفی بوده است. حجم نمونه برای گروه عادی، 50 نفر و برای گروه بزهکار نیز 50 نفر (یعنی همه پسران نوجوان بزهکار موجود در زندان مرکزی اصفهان در آن زمان) بوده است. ابزارهای پژوهش را پرسشنامه خود ارزیابی، پرسشنامه اطلاعات شخصی و پرسشنامه شخصیتی آیزنک (فرم کوتاه)، شامل مقیاس‌های برونگرایی، روان رنجوری، روان پریشی و دروغ سنج تشکیل داده‌اند روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل تمایزات در نرم‌افزار SPSS بوده است. در این پژوهش 9 فرضیه شامل 3 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی مورد ازمون قرار گرفت و هر 9 فرضیه تأیید شد. نتایج فرضیه‌های اصلی به شرح زیر است: پسران نوجوان عادی، به طور معنی‌داری، برونگراتر از پسران نوجوان بزهکار بوده‌اند (P<0/001). پسران نوجوان بزهکار، به طور معنی‌داری، روان رنجورتر از پسران نوجوان عادی بوده‌اند (P<0/001). پسران نوجوان بزهکار، به طور معنی‌داری روان پریش‌تر از پسران نوجوان عادی بوده‌اند (P<0/001). با توجه به یافته‌های این تحقیق و تحقیقات مشابه ، پیشنهادهایی به مسؤولان قضایی، آموزش و پرورش، والدین، روانشناسان و پژوهشگران علاقه‌مند ارایه گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.