Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی ساختار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ایران، الگویی برای طراحی ساختار سازمانهای مشابه

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 12 علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 58 تا 85)

کلیدواژه ها : سازمان ،ساختار سازمانی ،سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ،متغیرهای محتوایی شامل اهداف و استراتژی ،محیط ،فناوری و اندازه سازمان و متغیرهای ساختاری شامل پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز

کلید واژه های ماشینی : طراحی ساختار ،ساختار سازمان ،طراحی ساختار سازمانها ،نتایج مصاحبه با مدیران ،ساختار سازمانی ،وضعیت موجود و مطلوب ،سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی ،پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ،وضعیت موجود ،وضعیت مطلوب ،مدیران و مشاوران سازمان ،ساختاری ،متغیرهای ساختاری ،سازمان پژوهش ،ساختار سازمان پژوهش ،متغیرهای محتوایی و ساختاری ،سازمان در وضعیت موجود ،مطلوب ،مدیران و مشاوران ،برنامه‌ریزی آموزشی ،رسمیت ،الگوی طراحی ساختار ،متغیرهای محتوایی ،متغیرهای ساختاری پیچیدگی ،الگوی طراحی ساختار سازمان ،نتایج مصاحبه ،طراحی ساختار سازمانی ،موقعیت متغیرهای محتوایی ساختار ،وضعیت موجود ساختار سازمان ،متغیرهای محتوایی ساختار سازمان

این مقاله بر اساس طرحی پژوهشی با همین عنوان و با هدف شناسایی متغیرهای محتوایی و ساختاری مؤثر بر ساختار سازمانی و طراحی ساختار مناسب، به صورت مفهومی و عملی موقعیت این متغیرها را در دو وضعیت موجود و مطلوب مشخص کرده است. دراین پژوهش از اسناد دست اول، پژوهشهای انجام شدة مرتبط، نتایج مصاحبه با مدیران و مشاوران سازمان دربارة ابزارهای گردآوری داده‌ها (ابداعی رابینز)، الگوهای پنجگانه مینتزبرگ،‌ الگوی عملی ندلر ـ توشمن، الگوی ارتباط هدف و ساختار (ابداعی رورباف)، الگوی ارتباط پنجگانه چرخة زندگی و ساختار (ابداعی لاری ای گرینر)، با تغییراتی در آنها و افزودن چند الگوی دیگر که همة ابزارها از روایی و اعتبار برخوردارند، استفاده شده است.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در این سازمان، سه متغیر ساختاری پیچیدگی، رسمیت و به‌ویژه تمرکز، بالا یا بسیار بالاست و باید کاهش یابد. اهداف و استراتژی سازمان در وضعیت موجود، در حد کارایی است در صورتی که در وضعیت مطلوب باید اثربخش باشد. محیط آرام، باثبات و نسبتا مطمئن درنظر گرفته شده است در صورتی که در وضعیت مطلوب لازم است محیط تا اندازه‌ای متلاطم باشد. در حال حاضر اندازه سازمان بسیار بزرگ است و لازم است از طریق کاهش قابل توجه نیروی انسانی غیرمتخصص و به کارگیری متخصصان بیشتر، اندازه سازمان کوچک شود. در پایان بر اساس الگوی طراحی شده، 18 پیشنهاد همراه با نمودار تشکیلات ماتریسی و پیوندی ارائه شده است. با استفاده از الگوی به دست آمده در این پژوهش، می‌توان ساختار سازمانهای مشابه را طراحی کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.