Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد سازندگان قطعات در زنجیره تامین قطعات خودرو (مورد خاص: شرکت ساپکو)

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1382 - شماره 14 (14 صفحه - از 39 تا 52)

کلیدواژه ها : ارزیابی عملکرد ،کیفیت ،زنجیرة تأمین ،سیستم خبره

کلید واژه های ماشینی : عملکرد تأمین‌کنندگان ،سطح عملکرد سازنده ،کارت امتیازات ،ارزیابی عملکرد سازندگان قطعات ،ارزیابی عملکرد ،شرکت ساپکو ،سیستم ارزیابی عملکرد ،ارزیابی کلی عملکرد سازندگان ،سیستم خبره ،عملکرد سازندگان ،ارزیابی و انتخاب سازندگان ،تأمین‌کنندگان ،ارزیابی کلی عملکرد ،شاخصهای سیستم پیشنهادی ،انتخاب سازندگان ،تأمین‌کنندگان قطعات ،امتیاز در ردة سازندگان ،پیشنهادی ارزیابی عملکرد ،شاخصهای ارزیابی عملکرد ،مدل کارت امتیازات ،سیستم پیشنهادی ،خبره ،شاخصهای ارزیابی ،متوسط – پایین ،شاخصهای پیشنهادی ،ارزیابی سیستم ،ارزیابی کلی ،COM ،شاخصهای پیشنهادی ارزیابی ،خصوص

امروز ارزیابی عملکرد سازندگان قطعات طرف قرارداد با تأمین‌کنندگان قطعات خودرو، به منظور اطمینان از انتخاب مؤثر سازندگان در قراردادهای تأمین اهمیت یافته است. با این ارزیابی، تصمیم‌گیری در خصوص تعیین شرایط خرید، پرداخت تسهیلات حمایتی و ارائة راهکارهای هدایت و ارتقای سازندگان از اعتبار قابل توجهی برخوردار است. با توجه به موضوع تحقیق، مدل کارت امتیازات متوازن (B.SC.) بستر مناسب را برای سیستم پیشنهادی ایجاد کرده است. از آنجا که هدف از طراحی این سیستم دو بخش مستقل «ارزیابی کلی عملکرد سازندگان» و «ارزیابی و انتخاب سازندگان» را شامل می شود، شاخصها و روش مناسب برای هر یک مشخص شده اند. فراوانی شاخصها در منابع تحقیق با در نظر داشتن شرایط خاص پروژه، معیار انتخاب شاخصهای سیستم پیشنهادی بوده است. با انتخاب شاخصهای مطلوب با اوزان مشخص، امتیاز نهایی سازندگان از مجموعة شاخصهای پیشنهادی، رتبة سازنده را معین می‌سازد. در بخش ارزیابی و انتخاب سازندگان، با بهره گیری از چهار گروه شاخص اصلی، پیش الگویی از روش مبتنی بر سیستم خبره تهیه شده است که با درج حقایق معرف وضعیت سازنده و استفاده از قواعد تصمیم‌گیری مشخص، سطح عملکرد سازنده را تعیین می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.