Skip to main content

انطباق و آماده سازی برنامه آموزش پیشگیری و درمانی خواندن برای معلمان

هدف:هدف مقاله حاضر انطباق یک برنامه آموزش پیشگیری و درمانی خواندن و آماده‌سازی یک بسته آموزشی برای معلمان از مقطع پیش دبستانی تا کلاس سوم دبستان به زبان فارسی است.روش:مقاله حاضر یک مطالعه مروری درباره انطباق برنامه پیشگیری و درمانی خواندن بلکمن(2003)به زبان‌ فارسی است که ابتدا به زبان انگلیسی گسترش یافت.بر این اساس مواد آموزشی مورد نیاز برنامه آماده و طراحی گردید.یافته‌ها:براساس گزارش‌ انجمن ملی خواندن(2000)،پیشنهاد می‌شود که در برنامه خواندن برای همه کودکان(از جمله کودکان نارساخوان)باید پنج مؤلفه اصلی خواندن شامل‌ آموزش الفبا،آگاهی واجی،تناظر نویسه-واج،روان‌خوانی،درک واژه‌ای و خوانداری،گنجانده شود.این مؤلفه‌ها باید به صورت سازمان یافته،جامع‌ و واضح آموزش داده شوند.در میان تعداد محدودی از این برنامه‌ها،اثربخشی برنامه بلکمن(2003)با شواهد تجربی معتبر تأیید شده است.این برنامه‌ برای رشد مهارتهای اصلی خواندن در کودکان که قبلا اشاره شد،طراحی شده و شامل پنج مرحله است:(1)یادگیری ارتباط نویسه-واج،(2)آموزش‌ مهارتهای تقطیع و ترکیب واجی مانند دسته بندی کلمات براساس قافیه و تجانس و یادگیری نام حرف و صدای حرف،(3)صحیح و روان خواندن‌ کلمات،(4)خواندن متن و تقویت درک خوانداری و(5)فعالیت نوشتن و دیکته نویسی.نتیجه‌گیری:در سالهای اخیر شواهد گوناگونی درباره اهمیت‌ پردازش واج‌شناختی در زبان‌های گوناگون و در حوزه‌های علوم عصب‌شناختی،روان شناختی،روان‌شناسی شناختی و آموزش بدست آمده است.بنابراین برنامه‌ انطباق یافته بلکمن(2003)به زبان فارسی می‌تواند به صورت یک بسته آموزشی در اختیار معلمان قرار داده شود تا در کلاسهای درسی خود از آن‌ استفاده کنند.

کلیدواژه ها : خواندن ،مشکلات در خواندن ،نارساخوانی ،انطباق برنامه آموزش پیشگیری و درمانی ،بسته آموزشی ،زبان فارسی ،کودکان‌ پیش دبستانی و دبستانی

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.