Skip to main content
فهرست مقالات

اندیشه دینی در شعر فارسی

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 (17 صفحه - از 192 تا 208)

کلیدواژه ها : شعر ،ادبیات ،تعهدمحوری ،شرع و شعر ،شاعران پارسی‌گوی

کلید واژه های ماشینی : شعر فارسی ،اندیشه‌های دینی ،دینی ،بیدل ،اسلام به هنر ،اندیشه‌های دینی و عرفانی ،عرفانی ،پیغمبر ،شعر دینی ،هنر و شعر ،بیدل دهلوی ،هنر شعر ،نگاه کلی اسلام ،آیات قرآن ،شعر سنایی ،سنایی و عطار ،اندیشه حاکم بر جامعه ،دینی سخن ،معارف دینی ،صدر اسلام ،باورهای دینی ،حضور اندیشه دینی ،تاریخ ادبیات ،سخن حق ،حاکم بر جامعه ،دسته دوم ،دوم ،بن ثابت ،روایت شده ،میان دو

برای درک جایگاه شعر در شریعت، از بررسی نگاه کلی اسلام به هنر باید شروع کرد؛ سپس منظرها و نظریه‌های گوناگون را در مواجهه با شعر و شاعر بررسید. در نوشتار پیش رو، نگاه‌های مخالف و موافق بررسی شده است. در ادامه، از چهره هنر و شعر در روایات دینی سخن رفته و در پایان نیز نام و یاد مختصری از چند شاعر بزرگ پارسی‌گوی شده است. ذکر این چند تن، بدان رو است که خواننده از باب «مشت نمونه خروار» دریابد که شعر فارسی در بن‌مایه‌ها و پیکر خود، وامدار اندیشه‌های دینی و عرفانی است. بدین‌رو در مثال‌ها و ابیات، بیشتر به محتوا نظر شده است.

صفحه:
از 192 تا 208