Skip to main content
فهرست مقالات

نکته ها و ناگفته ها

نویسنده:

(3 صفحه - از 66 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : رده، معنی، کتاب، مولفان کتاب ادبیات فارسی سال، نثر، فارسی، هجویری، عربی، واژه، شاعر

خلاصه ماشینی:

"3-ص 30،ص 5،آورده‌اند: {S«سرانجام گفت ایمن از هر دوان#نگردد مرا دل نه روشن روان»S}افزوده می‌شود:نگارش مصراع دوم به صورت بالا،پسندیده نیست،چه،حرف ربط همپایگی(نه)را بهفعل الصاق کرده‌اند و معنی لااقل در نظر دانش‌آموزمبهم شده،صورت صحیح نگارشی آن به گونه ذیلاست:«نه گردد مرا دل نه روشن،روان»یعنی«نه دل منایمن می‌گردد و نه روانم روشن می‌شود». که من را ستگویم(صادقم)به گفتار خویش»5-ص 31 س2،در معنی مصراع دوم بیت: {S«چو فرزند و زن باشدم خون و مغز#که را بیش بیرون شود کار،نغز»S}نوشته‌اند:«دیگر برای کسی چیزی شیرین‌تر از اینخواهد بود!(به کنایه و تمسخر)»افزوده می‌شود:اولا صورت صحیح مصراع دومبدین گونه است:«که را پیش بیرون شود کار،نغز»وپیش بیرون شدن کار،به معنی به نتیجه رسیدن،بهانجام رسیدن،است. 14-ص 59،س 16،«اردوگاه به همه پاشیدهکوفیان»آمده که صحیح نمی‌نماید،بهتر است به یکیاز دو صورت زیر تصحیح شود:«اردوگاه از هم پاشیدهکوفیان»یا«اردوگاه به هم ریخته کوفیان»15-ص 65 و 66،در قسمت خود آزمایی درسسیزدهم(کیش و مهر)آمده است:«در این سروده،تنهایک واژه عربی دیده می‌شود. 18-ص 84،قسمت توضیحات،«دست برنه»را بهدعای خیری کن،معنی کرده‌اند ولی در قسمت واژه‌نامه،که یادگار چاپ‌های پیشین است،نوشته‌اند:«دست برنهادن:همت در کاری بستن و آستین بالا زدن برایانجام کاری»معنی واژه‌نامه،صحیح‌تر می‌نماید چهحلاج،از شبلی چشم یاری دارد یعنی تایید و موافقت اودر کاری که پیش گرفته،عطار در مصیبت نامه«دستبر نهادن»را نزدیک به معنی اخیر آورده است: {Sیا رب از دست زفانم باز خر#دست برنه وز جهانم باز خرS}19-ص 93،در معنی بیت: {S«گشت نگارین تذرو پنهان در مرغزار#همچو عروسی غریق در بن دریای چین»S}واژه«عروس»را در معنی معمول خویش(عروسآراسته»گرفته‌اند. ب:در متن درس بیست و سوم،میرزا رضا کلهر،کهزبان نوشته‌اش بیشتر به زبان نثر روزنامه‌ای می‌مانداین خطاها دیده می‌شود:-ص 137،در عبارت«برادرم،آقا میرزا رضا،نزدمیرزای کلهر مشق کرده و خیلی خوب می‌نوشت»کهحرف«و»بعد از کرده،زاید است و باید حذف شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.