Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی خاستگاه نقد ادبی ایران

نویسنده:

(6 صفحه - از 20 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : نقد ادبی، آخوندزاده، بررسی خاستگاه نقد ادبی ایران، روشنگران، انتقاد، ایران، میرزا آقاخان دربارۀ نقد ادبی، میرزا آقاخان، اندیشه‌های میرزا آقاخان دربارۀ نقد، نثر، علامه قزوینی دربارۀ نثر ملکم، فارسی، سروش، پارسی‌نژاد، استاد، ملکم، قرتیکا، شعر، روشنگران ایرانی و نقد ادبی، آثار آخوندزاده دربارۀ نقد، آثار، انتقادهای آخوندزاده و میرزا آقاخان، اروپایی، استاد همایی، علامۀ قزوینی نثر ملکم، اثر آخوندزاده در نقد ادبی، کتاب، آخوندزاده در مقالۀ قرتیکا، مقالۀ قرتیکا، علامه قزوینی

خلاصه ماشینی: "اما نکتۀ دیگری که از اظهار نظر آن استاد دریافتمی‌شود اینکه ایشان،آخوندزاده را متهم به«تعصبخام»کرده‌اند و اعتراض آقای پارسی‌نژاد این است کهچرا استاد همایی برای اثبات این ادعا دلیلی ارائهنمی‌دهد؛حقیقت این است که براین ادعا،محققیدقیق و بی‌نظیر چون استاد مرحوم زرین کوب-کهنظرش در نقد ادبی پذیرفتۀ همگان است-نیز مهرتأیید زده است:«... 16یکی از ایرادهای مهم آخوندزاده دربارۀسلسله نسب سروش اصفهانی است که آقای(به تصویر صفحه مراجعه شود)پارسی‌نژاد هم از قول استاد همایی همین مسئله راتحلیل می‌کند:«سروش سلسلۀ نسب خود را به نجمثانی از سرداران شاه اسماعیل صفوی منتهی می‌کرد وبه این انتساب افتخار می‌کرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)خوب بود جناب پارسی‌نژد-اگر به دقت بی‌حدو ذوق سلیم علامۀ قزوینی،از آثار آن استاد مرحومعنایتی نداشته-به این اظهار نظر دکتر زرین کوبتوجه می‌نمود که:«در هر حال بی‌هیچ شک می‌توانگفت که قزوینی در نقد متون قدوه و پیشوای ادیبانجدید ایران است. »29 بی‌شک شخصیت کسروی و ارزش آثار وی درزمینۀ تاریخ و فرهنگ ایرانی برهیچ کس پوشیدهنیست ولی جنبۀ نقد ادبی در آثار کسروی-که آقایپارسی‌نژاد هم آن را«ضعیف‌ترین بخش کارنامۀعلمی»او دانسته نه از لحاظ کمی چندان به چشممی‌آید و نه از جنبۀ اصول علمی و روشهای صحیح نقدمی‌توان ارزشی برای آنها قائل شد؛نفی خیام و سعدی وحافظ و دیگران و متهم کردن آنها به بدآموزی و یا ندیدهگرفتن ارزشهای تصوف و عرفان و یا بی‌ارج و بهادانستن رمان-در ادبیات اروپایی-هیچ ارزش علمی ونقادانه‌ای ندارد که به جهت آن کسروی را در نقد ادبیصاحب اندیشه بدانیم،و به نظر نویسندۀ این سطور،شایسته‌تر بود از علامه قزوینی،استاد فروزانفر و یاملک الشعرای بها،به جای کسروی نامی برده می‌شد ونظریه‌های نو آنها در نقد ادبی،تحلیل و بررسی می‌شدحتی«تقی رفعت»در نقد ادبی قابل ذکرتر از کسرویاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.