Skip to main content
فهرست مقالات

لکه های ته فنجان قهوه

مصاحبه شونده:

خلاصه ماشینی:

"اما پاره‌ای زمانها این فرم گرایی بیش از اندازه سبب می‌شودبرخی از نویسندگان امروزی از یاد ببرند که عامل جذابیت و اندیشه (به تصویر صفحه مراجعه شود) نیز در رمان مهم است و اگر عامل محتوا لطمه بخورد کوشش برایفرم‌گرایی نتیجۀ بایسته و شایسته‌ای نمی‌دهد. او نه تنها فرامرز را پیش از اینتصادفا ملاقات کرده،بلکه پیش از آن با خان‌عمو نیز آشنا بوده کهوی را تصادفا همانجا می‌بیند،یعنی تصادف به توان چهار!خلاصهاینکه شمار تصادفات در این اثر بیش از اندازه است و به باورپذیریداستان لطمه می‌زند،ضمن اینکه شاید نیاز به یادآوری نباشد که ماالزاما انتظار واقعگرایی را در عالم ادبیات داستانی،نداریم،اما باورپذریریاثر داستانی حق خواننده است. اگر قرار است بر اساسعملکرد و کنش داستانی انرژی داستان تقسیم شود،به نظرم باید بهآیدا سهم بیشتری داده شود،در صورتی که بهرام سهم بیشتریمی‌برد،به نظر می‌رسد این شخصیت همراهی و همدلی نویسنده رابرمی‌انگیزد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)رضا ارژنگ:در مورد کارکرد حضور نویسنده شاید بحثریشه‌دارتر باشد و این چیزی که می‌گویم با توجه به کار ناچیزیکه کرده‌ام خیلی جسارت‌آمیز باشد،منتها من فکر می‌کنم به نوعیرمان هنوز در ایران شروع نشده است و من صرفا حجیم نویسی رارمان نمی‌دانم. ایشان هم تحت تأثیر کوندرا هستند که او معتقد بود برای اینکه نتوانندرمانهایش را فیلم کنند،گاهی یک بخش از مقالۀ یک روزنامه را دررمانش می‌آورد،گاهی خودش در رمان حضور پیدا می‌کند،خانمشرا می‌آورد،که این جور بازیها زمانی خیلی رایج بود،ولی الان کم‌کماز رواج افتاده و اکثر رمان‌نویسهای دنیا سعی می‌کنند تعادل را در آثارخودشان حفظ کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.