Skip to main content
فهرست مقالات

قدیسان اخلاقی

نویسنده: ؛

تابستان 1384 - شماره 24 (23 صفحه - از 144 تا 166)

کلیدواژه ها : قدیس اخلاقی ،قهرمان اخلاقی ،اخلاق دینی و سکولار ،اخلاق فضیلت ،سودگروی ،وظیفه گروی

کلید واژه های ماشینی : قدیس ،قدیسان اخلاقی ،افعال فراتر از وظیفه ،ارسطو ،فضایل اخلاقی ،دینی ،ولف ،قهرمان اخلاقی ،قدیس و قهرمان اخلاقی ،افعال فراتر ،قدیس و قهرمان ،قدیس د راخلاق دینی ،نظریة ارسطو ،کمالات اخلاقی ،نظریه‌های اخلاقی ،نظریة اخلاقی ارسطو ،اخلاق ارسطو ،قدیس د ،قدیس بودن ،معنای زندگی ،رفتارهای اخلاقی ،رفتارهای صحیح قدیسان ،قهرمانان و قدیسان ،افعال برتر ،وظایف اخلاقی ،فضایل دینی ،واژة قدیس ،مقام قدیس ،سعادت فردی ،الگوهای اخلاقی

قدیسان اخلاقی شایسته‌ترین افرادی هستند که در فرهنگ های دینی و اخلاقی ، به دلیل ویژگی های خاص معرفتی _ تربیتی و افعال برتر و فراتر از حد وظیفه، به عنوان نمونه و اسوه شناخته می شوند. دو چهره ارزشی و الزام آور اخلاق د رتئوری های اخلاق هنجاری ، به انضمام رویکرد دینی و غیر دینی در اخلاق های دینی و سکولار ، تفاوت هایی را درتفسیر افعال فراتر از وظیفه و ویژگی های قداست‌مآبانه ایجاد کرده است. گذشته از این ، تنوع در تصویر ارائه شده از هویت قدیسان و ویژگی های آنان ، د رآثار برخی نویسندگان غربی، تنزل مقام قدیس و قهرمان اخلاقی، تا حد یک سیاستمدار فاقد هر گونه قداست را به دنبال داشته است. به رغم تأیید قداست و پاکی طینت ورفتارهای صحیح قدیسان نزد نظریه پردازان مختلف، با تردیدهایی نیز در این رابطه مواجهیم. در مقاله حاضر ، پس از تصویر ماهیت قدیس د راخلاق دینی و سکولار، و اشاره به تفاوت های ماهوی قدیسان د راین دو رویکرد، بر دقت در کاربرد واژه قدیس د رفرهنگ های مختلف تأکید شده است . طرح و نقد دیدگاه های مخالف با جایگاه و ارزش های اخلاقی قدیسان ، از دیگر مباحثی است که به آن پرداخته شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.