Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان رضایت از زندگی همسران مدیران ارشد سازمانهای دولتی استان اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1380 - شماره 8 (16 صفحه - از 39 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : سازمانهای دولتی ،میزان رضایت عاطفی ،رضایت همسران مدیران ارشد ،زندگی همسران مدیران ارشد ،رضایت از زندگی ،میزان رضایت همسران مدیران ،رضایت از زندگی همسران ،همسران مدیران ارشد ،میزان رضایت از زندگی ،میزان رضایت ،مدیران ارشد ،میزان رضایت همسران ،رضایت همسران مدیران ،زندگی همسران مدیران ،همسران مدیران ،ارشد ،بررسی میزان رضایت ،رضایت همسران ،ابعاد پنجگانهء رضایت ،رضایت همسران در ابعاد ،زندگی همسران ،استان اصفهان ،تربیت فرزندان ،مدیران با میزان رضایت ،همسران در ابعاد اقتصادی ،رشتهء تحصیلی ،ابعاد پنجگانهء ،تجزیه و تحلیل داده‌ها ،سازمانهای دولتی استان اصفهان ،تجزیه و تحلیل

این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی همسران مدیران ارشد سازمانهای دولتی استان اصفهان در ابعاد پنجگانهء رضایت از زندگی انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 150 نفر از مدیران ارشد که اعضای‌ شورای اداری استانداری در سال 1379 بودند به همراه همسران آنها به عنوان نمونهء آماری انتخاب شدند.از 150 نفر تعداد 93 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند.بنابر این، میزان بازگشت پرسشنامه‌ها در حدود 63 درصد بود.سؤالات اصلی پژوهش عبارت‌ بود از: 1-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نظر اقتصادی تا چه حد است؟ 2-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نظر اجتماعی تا چه حد است؟ 3-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نحوهء تربیت فرزندان تا چه حد است؟ 4-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از انجام امور روزمرهء زندگی تا چه‌ حد است؟ 5-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نظر عاطفی تا چه حد است؟ سؤال فرعی پژوهش عبارت بود از: 1-آیا بین ویژگیهای جمعیت‌شناختی مدیران با میزان رضایت از زندگی همسران‌ آنها رابطه وجود دارد؟ در این پژوهش،تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استباطی صورت گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. آزمون t نشان داد میانگین‌های میزان رضایت همسران در ابعاد اقتصادی،اجتماعی، نحوهء تربیت فرزندان،انجام امور روزمره و عاطفی بیشتر از سطح متوسط بود. همچنین میزان رضایت عاطفی از زندگی همسران مدیرانی که رشتهء تحصیلی آنها با نوع مسؤولیت آنها مرتبط بود،بیشتر بود.در راستای یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی‌ نیز ارائه گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.