Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه واکنش های عاطفی والدین دارای کودک بینا و نابینای 12-7 ساله دبستانی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : واکنش‌های عاطفی والدین ،کودک بینا ،کودک نابینا ،کودکان ،7 ساله دبستانی

کلید واژه های ماشینی : کودکان نابینا ،واکنش‌های عاطفی ،بینا ،واکنش‌های عاطفی والدین ،والدین کودکان نابینا ،واکنش‌های عاطفی والدین کودکان ،شدت واکنش‌های عاطفی والدین ،کودک بینا ،عاطفی والدین ،کودکان نابینا در مقایسه ،والدین کودکان ،والدین کودکان عادی ،کودک نابینا و بینای ،کودک نابینا تفاوت وجود ،مقایسه با والدین کودکان ،شدت واکنش‌های عاطفی ،واکنشهای عاطفی مادران کودکان ،واکنش‌های عاطفی پدران کودکان ،کودکان عادی ،پایگاه اجتماعی ،پدران کودکان نابینا تفاوت ،کودک نابینا پسر ،بینا تفاوت وجود ،پدران کودکان نابینا ،کودکان نابینا تفاوت ،مادران کودکان نابینا ،واکنشهای عاطفی مادران ،جنسیت کودک نابینا ،واکنش‌های عاطفی پدران ،مقایسه با والدین

هدف از این پژوهش، مقایسه تأثیر کودک نابینا و بینای دبستانی بر واکنش‌های عاطفی والدین و ارتباط این واکنش‌ها با جنسیت کودکان نابینا، پایگاه اجتماعی -اقتصادی و تحصیلات والدین بوده است.به همین منظور به روش علی- مقایسه‌ای استفاده شده است.آزمودنی‌های این پژوهش شامل 70 نفر از والدین کودکان نابینا(35 پدر و 35 مادر)و 70 نفر از والدین کودکان عادی(35 پدر و 35 مادر)بودند که فرزندان آنها در دبستانهای شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.جامعه آماری 113 نفر (37 دختر و 76 پسر)بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته واکنش‌های عاطفی بود.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل و ضریب همبستگی اسپیر من صورت گرفت و نتایج زیر به دست آمده: 1-والدین کودکان نابینا در مقایسه با والدین کودکان عادی واکنش‌های عاطفی شدیدتری را تجربه می‌کنند(پدران‌، 35/2- t و مادران‌، 51/3- t ).2-واکنش‌های عاطفی والدین کودکان نابینا با جنسیت فرزندانشان رابطه دارد.به‌عبارت دیگر هنگامی که کودک نابینا پسر باشد، والدین واکنش‌های عاطفی شدیدتری را از خود بروز می‌دهند.3-واکنش‌های عاطفی والدین شدت واکنش‌های عاطفی کاهش می‌یابد.برپایه نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهادهایی در پایان ارائه شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.