Skip to main content
فهرست مقالات

دریای نور اینجاست

گزارشگر:

(3 صفحه - از 12 تا 14)

خلاصه ماشینی:

"قرآن‌ دیگری‌ که‌ از لحاظ‌ خط‌، مشابه‌ قرآن‌ مورد اشاره‌ به‌ شمار می‌آید و مانند آن‌ به‌ خط‌ محقق‌ نگارش‌ یافته‌، نسخه‌ای‌ است‌ که‌ تاریخ‌ سال‌ 912 قمری‌ را دارد، بر روی‌ کاغذ ختایی‌ نوشته‌ شده‌، جلدش‌ چرمی‌ ضربی‌ و کاتبش‌ ناشناخته‌ است‌ و برخلاف‌ نسخه‌ پیشین‌ دارای‌ ترجمه‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ می‌باشد. 8- قرآن‌ مجید، با خط‌ نسخ‌، در 379 ورق‌ 15 سطری‌، به‌ ابعاد 17×10 سانتیمتر که‌ روی‌ کاغذ هندی‌ نوشته‌ شده‌ و قبلا جلد چرمی‌ نفیسی‌ داشته‌ که‌ از بین‌ رفته‌ و با این‌ حال‌ یک‌ رویه‌ از جلد اصلی‌ آن‌ را داخل‌ چرمی‌ جدیدش‌ قاب‌ کرده‌اند. و بالاخره‌ یک‌ نسخه‌ قرآن‌ مجید بسیار فرسوده‌ و ناقص‌، به‌ ابعاد 29×17 سانتیمتر که‌ روی‌ کاغذ فرنگی‌ نوشته‌ شده‌ و فقط‌ 187 صفحه‌ از آن‌ موجود است‌ و تاریخ‌ تحریرش‌ دقیقا مشخص‌ نیست‌. قابل‌ تذکر اینکه‌ یک‌ جنگ‌ مشتمل‌ بر برخی‌ آیات‌ قرآنی‌، با خط‌ نسخ‌، در ابعاد 26×15 سانتیمتر نیز در کتابخانه‌ ملی‌ تبریز نگهداری‌ می‌شود که‌ نام‌ کتاب‌ و سال‌ تحریرش‌ مشخص‌ نیست‌. کوتاه‌ و گویا درباره‌ خط‌ نسخ‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ اغلب‌ قرآن‌های‌ موجود در گنجینه‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ تبریز به‌ خط‌ نسخ‌ است‌ و از آنجاکه‌ اصولا برای‌ تحریر قرآن‌ عمدتا خط‌ نسخ‌ به‌ کار می‌رود، جهت‌ مزید اطلاع‌ خوانندگان‌ محترم‌ پیرامون‌ تاریخچه‌ خط‌ نسخ‌ و کاربرد آن‌ در خوشنویسی‌ قرآن‌، به‌ نقل‌ از دایره المعارف فارسی ، به کوشش غلامحسین مصاحب استاد دانشگاه مشهد ،‌ قابل‌ ذکر است‌ که‌ : با ترقی‌ علوم‌ و فنون‌ در اسلام‌ و مخصوصا زمان‌ بنی‌عباس‌، خط‌ نیز به‌ درجه‌ کمال‌ خود رسید، و برای‌ ترسیم‌ خط‌ قواعدی‌ وضع‌ شد و استادانی‌ در خط‌ نویسی‌ پدید آمدند و چون‌ خط‌ نسخ‌ آسان‌تر از خط‌ کوفی‌ بود، بیشتر مورد توجه‌ خطاطان‌ و عامه‌ مردم‌ قرار گرفت‌ و گروهی‌ در تنسیق‌ و تحسین‌ این‌ خط‌ جد و کوشش‌ کردند که‌ از آن‌ جمله‌ ابن‌ مقله‌ (محمدبن‌ علی‌بن‌ حسین‌بن‌ مقله‌ 272-328 هـ) در آغاز قرن‌ چهارم‌ هجری‌ است و حتی‌ بعضی‌ وی‌ را مخترع‌ خط‌ نسخ‌ می‌دانند."

صفحه:
از 12 تا 14