Skip to main content
فهرست مقالات

بطلان و ابطال وصیت تملیکی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : وصیت، بطلان، موصی، بطلان وصیت نسبت بمازاد ثلث، عقد، ارث، نسبت بمازاد از ثلث، موصی نسبت بمازاد از ثلث، ابطال وصیت تملیکی، فوت، ورثه، نسبت بمازاد از ثلث غیر، وصیت نسبت بمازاد از ثلث، مال، قانون، وصیت موصی نسبت بمازاد، موقع انشاء وصیت رعایت، ورثه موصی نسبت بمازاد، بطلان وصیت، بطلان و ابطال وصیت، موقع فوت موصی، حکم، باطل، موصی نسبت بمنافع ملکی وصیت، وصیت ورثه موصی سمتی نسبت، ثلث دارائی مادام‌که ورثه موصی، قانون مدنی بطلان وصیت، موضوع اجازه ورثه موصی، فوت موصی، معاملات

خلاصه ماشینی: "تعلیق در وصیت موجب بطلان است علاوه بر رعایت مقررات و احکام مخصوص بوصیت لازم است سایر شرائط اساسی‌ و عمومی مربوط بصحت معاملات از قبیل قصد و اراده جدی و اهلیت موصی در موقع انشاء وصیت رعایت گردد و چون یکی از شرائط اساسی هر عقد و ایقاعی تخبر است لذا نمیتوان‌ انشاء وصیت را معلق بحصول امر دیگری نمود مانند تعلیق وصیت بر اجازهء دیگری و لو محقق الحصول باشد زیرا وصیت اعم از اینکه عقد باشد و یا ایقاع از مصادیق انشاء خواهد بود و انشاء که بمعنی ایجاد است قابل تعلیق نیست بنابراین اگر موصی وصیت خود را معلق بموجود شدن امر و موضوع دیگری نماید یک چنین وصیتی غیر صحیح و باطل میباشد. دوم-وصیت نسبت باعیان و منافعی شود که موصی از تصرف در آنها ممنوع‌ بوده تا حین الفوت مانند اموالی که بوثیقهء دیگری گذاشته شده و یا آنکه از طرف مقامات‌ ذی صلاحیت بواسطه حجر موصی و یا بعنوان تأمین مدعی به توقیف و موصی از مداخله‌ برای اینست که مناط در وجود مورد وصیت حین الفوت موصی است زیرا هر چند در ماده‌ 835 قانون مدنی بطلان وصیت در اینمورد بطور کلی ذکر شده ولی از ملاحظه ماده 842 از آن قانون که میگوید ممکن است مالی را که موجب نشده است وصیت نمود میتوان‌ استنباط کرد که بطریق اولی شامل وصیتی خواهد شد که موصی در موقع انشاء وصیت‌ ممنوع از تصرف در اموال خود بوده ولی در موقع فوت رفع ممنوعیت از اموال او شده باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.