Skip to main content
فهرست مقالات

نقش برخی عوامل خانوادگی در خودپنداره خانوادگی دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 19 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 91 تا 112)

کلیدواژه ها : اختلافات والدین ،اشتغال مادر ،تحصیلات والدین ،جدایی والدین ،خودپندارة خانوادگی

کلید واژه های ماشینی : خودپندارة خانوادگی ،خودپندارة خانوادگی دانش‌آموزان دبیرستانی ،خودپندارة خانوادگی دانش‌آموزان ،خودپندارة خانوادگی دانش‌آموزان نقش ،خانوادگی ،خودپنداره خانوادگی ،دانش‌آموزان دبیرستانی ،خودپندارة ،خودپندارة خانوادگی دانش‌آموزان دختر ،دبیرستانی ،خانوادگی دانش‌آموزان ،پیش‌بینی خودپندارة خانوادگی دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان دختر ،اختلافات خانوادگی ،همبستگی معنی‌داری با خودپندارة ،خودپندارة رابطه با والدین ،دانش‌آموزان دختر و پسر ،تحصیل کمتر از دیپلم ،اختلافات والدین ،خودپندارة خانوادگی نوجوانان ،متغیر اختلافات والدین ،درصد از دانش‌آموزان دختر ،دختر و پسر دبیرستانی ،دیپلم ،دختر و پسر ،تحصیلات والدین ،اشتغال مادر ،تصادفی ،کودکان و نوجوانان ،دیپلم مادر همبستگی

طرح بحث: خودپنداره و ابعاد مختلف آن از بعد نظری و پژوهشی در سال‌های اخیر مورد توجه محققان و نظریه‌پردازان بوده است. با این حال عوامل تأثیرگذار و شکل‌دهندة آن همچنان به طور کامل شناخته نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اشتغال مادر، اختلافات خانوادگی، جدایی، تحصیلات والدین و تعداد فرزندان در خودپندارة خانوادگی دانش‌آموزان دبیرستانی است. روش: جامعة مورد مطالعه، دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی سراسر کشور است که به‌صورت تصادفی 3935 نفر از آنها انتخاب شدند. یافته‌ها: تحلیل یافته‌ها نشان داد که اختلافات والدین، جنسیت، جدایی والدین، اشتغال مادر و تحصیل پدر همبستگی معنی‌داری با خودپندارة خانوادگی دانش‌آموزان دارد. بین تعداد فرزندان و تحصیل مادر با خودپندارة خانوادگی رابطة معنی‌دار مشاهده نشد. نتیجه: نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که دو متغیر اختلافات والدین و تحصیلات والدین در پیش‌بینی خودپندارة خانوادگی دانش‌آموزان نقش بارزتری دارند و بیشترین تبیین مربوط به اختلافات والدین است. این نتیجه، مبین آن است که اختلافات خانوادگی خودپنداره را تحت تأثیر شدید قرارمی‌دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.