Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده های مدیریت دانشگاههای تهران و نقش در بهره وری دانشکده ها

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1383 (ويژه نامه مديريت) - شماره 36 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 37 تا 62)

کلیدواژه ها : فرهنگ سازمانی ،ارتباطات ،رقابت ،هویت ،بهره‌وری نیروی انسانی ،بهره‌وری

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ سازمانی ،فرهنگ سازمان ،دانشکده‌های مدیریت ،دانشکده‌های مدیریت دانشگاه ،بهره‌وری نیروی انسانی ،دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای مجتمع آموزش ،مدیریت دانشگاه ،مجتمع آموزش عالی ،مدیریت فرهنگ سازمانی ،علامه طباطباییدانشکده علوم اداری ،طباطباییدانشکده علوم اداری شهید ،دانشکده علوم اداری ،آموزش عالی قمدانشکده مدیریت ،شاخصهای فرهنگ سازمانی ،فرهنگ و فرهنگ سازمانی ،رفتار سازمانی ،جامعه آماری ،فرهنگ سازمانی قوی ،عالی ،نیروی انسانی ،نتیجه آزمون ،استفاده از آزمون ،فرهنگ قوی ،دانشگاههای مجتمع آموزش عالی ،سازمانهای اداری ،علوم اداری شهید ،علوم اداری دانشگاه شهید ،دانشکده علوم اداری دانشگاه ،اداری ،مدیریت علامه طباطباییدانشکده علوم

در حـال حاضر که کشور ما دوران حساسـی را می‌گذرانـد، نقش سازمانهای اداری، صنعتی و آمـوزشـی در چرخه اقتصـاد و توسعـه مملکت انکارناپذیـر است. امـا اینکه آیـا تمـام آنهـا در تـلاش بـرای حصول اهداف تعییـن شده موفـق بوده‌انـد، حقیقتا جـای تأمل است، زیرا برخی از آنها در انجـام وظایف خویـش موفقتر از بقیـه جلوه می‌کنند. با نگاهی به سازمانهای موفق می‌توان به وجود عوامل کلیدی و مشترک بین آنها که زمینه ساز و شاید عامل اصلی موفقیت آنها بوده است، پی برد. یکی از عوامل کلیدی، فرهنگ قوی و مسلطی است که این سازمانها در آن فعالیت می‌کنند. در واقع شناخت اینگونه عوامل و تقویت آنها گامی در جهت کامیابی سازمانها و نیل به سمت اهداف عالی آنها خواهد بود. در ایـن مقاله ابتدا فرهنگ و فرهنگ سازمانی از بعد نظری بررسی می‌شود؛ سپس بهره‌وری نیروی انسانی تشریح می‌گردد، آنگاه نظریه‌های موجود در‌باره رابطة بین فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی نیز بیان می‌شود. دانشکده‌های مدیریت همچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس رتبه دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای مجتمع آموزش عالی قم، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی از نظر تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان بهره‌وری تعیین شده است. ضمنا با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه فرهنگ سازمانی با بهره‌وری دانشکده‌ها با توجه به شاخصهایی که برای بهره‌وری بیان شده است تجزیه و تحلیل می‌شود. در پایان نیز شاخصها و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندی شده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.