Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه ی تحرک اجتماعی در دختران دانش جو

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 7 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 51 تا 76)

کلیدواژه ها : احساس نابرابری ،انگیزه تحرک اجتماعی ،دختران دانشجو

کلید واژه های ماشینی : احساس نابرابری جنسیتی ،نابرابری جنسیتی ،بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی ،احساس نابرابری ،رابطه احساس نابرابری جنسیتی ،انگیزه تحرک اجتماعی ،برابری ،انگیزه تحرک اجتماعی در دختر ،نابرابری جنسیتی با انگیزه تحرک ،نابرابری جنسی ،دختر ،احساس نابرابری اجتماعی ،زن ،نظریه نابرابری جنسیتی ،احساس نابرابری و انگیزه تحرک ،اجتماعی ،بعد احساس نابرابری جنسیتی ،زن احساس نابرابری پدید ،میزان انگیزه تحرک اجتماعی ،درصد انگیزه تحرک بالا ،تحرک اجتماعی با احساس نابرابری ،رابطه میان احساس نابرابری ،لایه‌بندی ،پژوهش ،میان بعد احساس نابرابری جنسیتی ،احساس نابرابری سیاسی ،درصد احساس نابرابری جنسیتی ،جامعه ،نابرابری اقتصادی ،لایه‌بندی جنسیتی

نابرابری جنسیتی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات موجود در جامعه است که می تواند نظم اجتماعی، توسعه، و حتا ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. نابرابری جنسیتی، خود تحت تاثیر عواملی چون شهرنشینی و صنعتی شدن در زنان احساس نابرابری پدید می آورد. در این پژوهش تلاش می شود که پی آمدهای احساس نابرابری جنسیتی، و به ویژه رابطه ی میان احساس نابرابری و انگیزه ی تحرک اجتماعی (به عنوان یکی از پی آمدهای احساس نابرابری) در میان دختران دانش جو بررسی گردد. در این باره نظریه های گوناگونی بررسی شده است که نظریه های برابری (بی بهره گی نسبی، مبادله)، نظریه های لایه بندی (پارسونز، دی ویس، و مور)، و نظریه های نابرابری جنسیتی و لایه بندی (بلوم برگ و چافتز) از آن جمله است. سرانجام، نظریه ی چافتز به عنوان نظریه ی اصلی پژوهش برای یافتن رابطه ی احساس نابرابری جنسیتی با انگیزه ی تحرک اجتماعی استفاده شد. در این بررسی، روش پژوهش پیمایش است و داده ها با پرسش نامه گردآوری شد. جامعه ی آماری این پژوهش همه ی دانش جویان دختر دانشگاه تهران است که 373 نفر از آنان به عنوان نمونه گزیده شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون ساده و چند متغیره به کار رفت تا تاثیر مجموعه ی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بررسی شود. بنا بر یافته های تحقیق، 94.9 درصد از دانش جویان در جمعیت نمونه، احساس نابرابری بالا و خیلی بالا، و 98.9 درصد انگیزه ی تحرک بالا و خیلی بالا داشتند. بر روی هم، 52 درصد از تغییرات انگیزه ی تحرک اجتماعی با احساس نابرابری تبیین می شود که خود دارای 5 بعد است که به ترتیب تاثیر چنین است: احساس نابرابری سیاسی، احساس نابرابری حقوقی، احساس نابرابری اجتماعی، احساس نابرابری فرهنگی، و احساس نابرابری اقتصادی.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.