Skip to main content

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت دانشجویان

پژوهش حاضر برای پاسخگوئی به این مسئله انجام شد که آیا بین سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان‌ رابطه‌ای وجود دارد؟جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر مقطع لیسانس رشته زبان‌های انگلیسی‌ شهر تهران که در سال تحصیلی 84-83 در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌ دادند.نمونه آماری پژوهش تعداد 180 نفر از 4 دانشکده بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای‌ انتخاب شدند.برای سنجش سبک‌های تفکر دانشجویان از پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و برای اندازه‌ گیری خلاقیت از آزمون عابدی استفاده شد،که آزمونها برای دانشجویان در دانشگاه اجراءگردید.پس از جمع‌ آوری داده‌ها فرضیه‌های تحقیق از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون در سطح اطمینان 99 درصد تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد: بین سبک تفکر قانون گذارانه قضایی و آنارکی با خلاقیت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.ولی رابطه‌ بین سبک تفکر اجرایی فرد سالار و سلسله مراتبی با خلاقیت،معنی‌دار نیست.

کلیدواژه ها : سبک‌های رهبری ،تفکر ،خلاقیت

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.