Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت دانشجویان

نویسنده: ؛

زمستان 1384 - شماره 5 (7 صفحه - از 72 تا 78)

کلیدواژه ها : تفکر ،خلاقیت ،سبک‌های رهبری

کلید واژه های ماشینی : سبک‌های تفکر ،سبک تفکر قانون گذارانه ،سبک‌های تفکر و خلاقیت ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان ،تفکر و خلاقیت دانشجویان ،پرسشنامه سبک‌های تفکر ،خلاقیت در دانشجویان دختر ،سبکهای تفکر استرنبرگ ،سبک قانون گذارانه ،قانون گذارانه ،تفکر و خلاقیت ،سبک‌های تفکر دانش‌آموزان دختر ،سبک تفکر قانون ،دانشجویان دختر رابطه معنی‌داری ،پیشرفت تحصیلی ،سبک تفکر اجرایی ،خلاقیت با سبک‌های تفکر ،خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود ،سالار ،سبک‌های تفکر و خلاقیت رابطه ،سبکهای تفکر دانشجویان ،گذارانه ،دختر رابطه معنی‌داری وجود ،سبک تفکر قضایی ،تحصیلی ،دانشجویان دختر ،اجرایی فرد سالار ،فرد سالار ،خلاقیت از آزمون

پژوهش حاضر برای پاسخگوئی به این مسئله انجام شد که آیا بین سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان‌ رابطه‌ای وجود دارد؟جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر مقطع لیسانس رشته زبان‌های انگلیسی‌ شهر تهران که در سال تحصیلی 84-83 در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌ دادند.نمونه آماری پژوهش تعداد 180 نفر از 4 دانشکده بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای‌ انتخاب شدند.برای سنجش سبک‌های تفکر دانشجویان از پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و برای اندازه‌ گیری خلاقیت از آزمون عابدی استفاده شد،که آزمونها برای دانشجویان در دانشگاه اجراءگردید.پس از جمع‌ آوری داده‌ها فرضیه‌های تحقیق از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون در سطح اطمینان 99 درصد تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد: بین سبک تفکر قانون گذارانه قضایی و آنارکی با خلاقیت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.ولی رابطه‌ بین سبک تفکر اجرایی فرد سالار و سلسله مراتبی با خلاقیت،معنی‌دار نیست.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.