Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت دانشجویان

نویسنده:

(7 صفحه - از 72 تا 78)

کلیدواژه ها : تفکر ،خلاقیت ،سبک‌های رهبری

کلید واژه های ماشینی : سبک‌های تفکر، خلاقیت، سبک تفکر قانون گذارانه قضایی، سبک تفکر قانون گذارانه، سبک تفکر اجرایی فرد سالار، دانشجویان، سبک‌های تفکر و خلاقیت، سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان، پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ، تفکر و خلاقیت دانشجویان، سبک تفکر قانون گذارانه همبستگی، پرسشنامه سبک‌های تفکر، پژوهش، سبک‌های تفکر دانشجویان از پرسشنامه، رابطه، سبک قانون گذارانه، سبک تفکر اجرای خلاقیت همبستگی، سبک‌های تفکر دانش‌آموزان دختر، خلاقیت رابطه مثبت معنی‌داری، سبک تفکر اجرایی، تفکر قانون گذارانه و خلاقیت، آزمون، سبک‌های تفکر و خلاقیت رابطه، دانشگاه آزاد اسلامی، قضایی، همبستگی، تفکر قانون گذارانه بیشترین رابطه، سبک تفکر قضایی، سنجش سبک‌های تفکر دانشجویان، فرضیه

پژوهش حاضر برای پاسخگوئی به این مسئله انجام شد که آیا بین سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان‌ رابطه‌ای وجود دارد؟جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر مقطع لیسانس رشته زبان‌های انگلیسی‌ شهر تهران که در سال تحصیلی 84-83 در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌ دادند.نمونه آماری پژوهش تعداد 180 نفر از 4 دانشکده بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای‌ انتخاب شدند.برای سنجش سبک‌های تفکر دانشجویان از پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و برای اندازه‌ گیری خلاقیت از آزمون عابدی استفاده شد،که آزمونها برای دانشجویان در دانشگاه اجراءگردید.پس از جمع‌ آوری داده‌ها فرضیه‌های تحقیق از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون در سطح اطمینان 99 درصد تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد: بین سبک تفکر قانون گذارانه قضایی و آنارکی با خلاقیت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.ولی رابطه‌ بین سبک تفکر اجرایی فرد سالار و سلسله مراتبی با خلاقیت،معنی‌دار نیست.

خلاصه ماشینی: "پژوهش حاضر برای پاسخگوئی به این مسئله انجام شد که آیا بین سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان‌ بین سبک تفکر قانون گذارانه قضایی و آنارکی با خلاقیت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. پژوهش حاضر نیز رابطه بین سبکهای تفکر و خلاقیت را در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی مورد بررسی قرار بنابراین مسئله پژوهشی این است که آیا بین سبکهای تفکر دانشجویان و خلاقیت آنها رابطه‌ای‌ را در بین دانشجویان مورد بررسی قرار داده و نتایج آنها نشان دهنده آن است که سبک‌های تفکر بیشتر از توانائی‌ها پیش‌ دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین سبک‌های تفکر و پیشرفت‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی در دوره مجازی رابطه مثبت و معنی‌ فرضیه 1-بین سبک‌های تفکر قانون گذارانه و خلاقیت همبستگی مستقیم وجود دارد. یعنی بین سبک تفکر قانون گذارانه و خلاقیت رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی بین سبک تفکر اجرایی و خلاقیت در دانشجویان دختر رابطه معنی داری وجود ندارد. فرضیه 4-بین سبک تفکر مرتبه سالار و خلاقیت همبستگی مستقیم وجود دارد. فرضیه 6-بین سبک تفکر سالار(هرج و مرج طلب)و خلاقیت همبستگی مستقیم وجود دارد. یعنی بین سبک تفکر هرج و مرج طلب و خلاقیت در دانشجویان دختر رابطه معنی دار وجود دارد. یافته‌های پژوهش نشان دهنده آن است که بین سبک تفکر قانون گذارانه،قضایی و آنارکی با خلاقیت رابطه معنی‌ پژوهشی نشان داد که بین سبک‌های تفکر و خلاقیت رابطه وجود دارد. امامی‌پور(1381)در پژوهش خود بیان داشت که بین سبک‌های تفکر و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد. (1382)در پژوهش خود بیان کرد که بین خلاقیت و سبک‌های تفکر رابطه معنی داری می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.