Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 8 (32 صفحه - از 121 تا 152)

کلیدواژه ها : ارزش افزوده نقدی ،سود عملیاتی ،جریانات نقدی عملیاتی ،بازده‌ سالانه سهام ،محتوای نسبی اطلاعاتی ،محتوای افزاینده اطلاعاتی

کلید واژه های ماشینی : ارزش افزوده نقدی ،جریانات نقدی عملیاتی ،ارزش افزوده ،اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی ،سود عملیاتی ،جریانات نقدی ،بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش ،CVA ،نقدی ،عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده‌تری ،OP ،اطلاعاتی ارزش افزوده ،بازده سهام ،محتوای اطلاعاتی افزاینده‌تری ،صنعت دارو و مواد ،محتوای اطلاعاتی ارزش ،نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی ،افزاینده‌تر از سود عملیاتی ،عملیاتی و جریانات نقدی ،محتوای نسبی اطلاعاتی ،یافته‌های حاصل از فرضیه ،نقدی عملیاتی ،بررسی محتوای اطلاعاتی ،محتوای اطلاعاتی ،معیارهای عملکرد ،معیار ارزش افزوده نقدی ،بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ،افزاینده ،غیر از صنعت دارو ،OCF

به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی سه معیار عملکرد سود عملیاتی،ارزش افزوده‌ نقدی و جریانات نقدی عملیاتی به دو سؤال زیر پرداخته می‌شود: 1.آیا ارزش افزوده نقدی بهتر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی می‌تواند تغیرات بازده سهام را توضیح دهد؟ 2.آیا ارزش افزوده نقدی نسبت به سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی محتوای‌ اطلاعاتی افزاینده‌تری دارد؟ دوره زمانی تحقیق حاضر،سالهای 1382-1378 را دربرمی‌گیرد.تعداد نمونه‌های‌ انتخابی 110 شرکت از مجموع چهار صنعت مواد غذائی،دارو و مواد شوینده،وسائط نقلیه‌ و کانیهای غیر فلزی می‌باشد.روش آزمون فرضیات تحقیق حاضر،محاسبه ضریب‌ همبستگی و ضریب تعیین برای هرکدام از صنعتها و کل شرکتهای نمونه بصورت‌ Pooled Time-series,Cross-sectional می‌باشد.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان‌ می‌دهد که: 1.غیر از صنعت دارو و مواد شوینده و صنعت وسائط نقلیه در بقیه صنایع و در کل‌ شرکتهای نمونه وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده نقدی و بازده سالانه سهام تایید شد. 2.غیر از صنعت دارو و مواد شوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای نسبی اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی بیشتر از محتوای نسبی اطلاعاتی و جریانات‌ نقدی عملیاتی می‌باشد. 3.غیر از صنعت دارو و مواد شوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی افزاینده‌تر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی‌ می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.