Skip to main content
فهرست مقالات

استراتژی صنعت لاستیک از دیدگاه خبرگان

نویسنده: ؛

زمستان 1382 - شماره 3 (28 صفحه - از 97 تا 124)

کلیدواژه ها : تدوین استراتژی ،صنعت لاستیک ،کشور ایران

کلید واژه های ماشینی : صنعت لاستیک ،استراتژی صنعت لاستیک ،تدوین استراتژی صنعت لاستیک ،استراتژی صنعت ،خبرگان در گروه دلفی ،مدیریت استراتژیک ،ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،تدوین استراتژی ،تدوین استراتژی صنعت ،استراتژیک ،خبرگان ،گروه دلفی ،ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک ،دلفی ،صنعت لاستیک کشور ،ماتریس ارزیابی عوامل ،استراتژی‌های تدافعی ،نقاط قوت ،دلفی تدوین گردید ،برنامه‌ریزی استراتژیک ،نقاط ضعف داخلی ،داخلی ،نقاط ضعف ،تدافعی ،قوت ،ارزیابی استراتژی ،عوامل داخلی ،نقاط قوت و ضعف ،قوت و ضعف ،عوامل خارجی

استراتژی پدیده‌ای جهانی است.استراتژی صنعت لاستیک نیز به عنوان زیر مجموعه‌ای از سیستم صنعت جهانی باید مدون باشد در این تحقیق به منظور تدوین استراتژی صنعت لاستیک، برنامه‌ریزی استراتژیک برای این صنعت طی شش مرحله توفان مغزی خبرگان در گروه دلفی تدوین گردید.الگوی جامع مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی می‌باشد که در این تحقیق به قسمت اول یعنی مرحله پرداخته شده است.مدل انتخابی، برگرفته از کتاب مدیریت استراتژیک فرد.آر.دیوید[16] می‌باشد.علت این انتخاب جامعیت و شفافیت این الگو و تلفیق علمی-کاربردی (1)این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد-رشته مدیریت صنعتی، واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد که در دیماه 1381 دفاع شده است.موضوع تحقیق همگام با طبقه‌بندی و دسته‌بندی مناسب برای تدوین، اجراو ارزیابی استراتژی است.فرضیه کلی عبارتست از اینکه استراتژی‌های تدافعی در صنعت لاستیک، استراتژی‌های مناسبی هستند که مبنای آن وجود نقاط ضعف داخلی غالب بر نقاط قوت و تهدیدات بیشتر از فرصتهای این صنعت می‌باشد.طی فرایند تحقیق، استراتژی صنعت لاستیک توسط خبرگان آن طی شش نشست تدوین شد.فعالیت نشست اول مشخص کردن مأموریتهای صنعت، نشست دوم تعیین اهداف سازمانی در 10 محور، نشست سوم ارزیابی عوامل مهم و تاثیرگذار داخلی و خارجی بر سازمان، نشست چهارم تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی‌(EFE)L 1 و عوامل داخلی‌(EFI)L 2 با تعیین ضرائب و رتبه‌ها، نشست پنجم تکمیل ماتریس (TOWS)L 3 و استخراج استراتژیهای چهارگانه OS,TS,OW,TW Lو سپس تشکیل ماتریس‌(EI)L 4 و در نهایت نشست ششم به اولویت‌بندی استراتژی‌های تدافعی به روش تحلیلی ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی‌(MPSQ)L 5 می‌باشد که در پایان نتایج حاصله ارائه می‌گردد.در انتها نیز پس از نتیجه‌گیری به ارائه پیشنهادهایی به محققین بعدی، مدیران، درست‌اندرکاران و سیاستگذاران تدوین‌کننده استراتژی صنعت لاستیک اقدام گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.