Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکرد گرایی

نویسنده:

(23 صفحه - از 143 تا 165)

کلیدواژه ها : نوواقع‌گرایی ،سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا ،نوکارکردگرایی ،منطق تسری ،پیمان ماستربخت ،فرضیهء برون‌گرایی

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ،اروپا ،سیاست خارجی و امنیتی ،شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی ،نوکارکردگرایی ،کارکردی ،همگرایی ،امنیتی مشترک ،تحول سیاست خارجی و امنیتی ،پویشهای ،سازوکار درونی همگرایی اروپائی ،مشترک اروپا ،تسری ،شکل‌گیری ،بازیگران ،نظری ،شکل‌گیری و تحول سیاست ،ملی ،اقتصادی ،CFSP ،تحول ،فرآیند ،منطق ،تحولات سیاسی ،سیاسی شدن ،اتحادیهء اروپا ،جامعهء اقتصادی اروپا ،امنیتی اروپا ،منافع اعضای جامعهء اقتصادی اروپا ،نظریه

در این مقاله دیدگاههای مختلفی که در مورد علل و عوامل و ماهیت و چگونگی‌ شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا وجود دارد،بررسی می‌شود.بعضی از نظریه‌ها بر عوامل خارجی تاکید دارد و نقش تحولات و متغیرهای خارج از فرآیند همگرایی در اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد،و برخی دیگر،شکل‌گیری و تحول‌ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا را معلول پویشها و سازوکار درونی همگرایی‌ اروپائی و مناسبات داخلی نظام منطقه‌ای اروپا می‌داند.نوکارکردگرایان از زمرهء رویکردهای دسته دوم قرار می‌گیرند که محور اصلی بحث این نوشتار می‌باشند. نوکارکردگرایی می‌کوشد تا براساس مفروضه‌ها و فرضیه‌های خود،مهمترین علل و عوامل‌ تعیین‌کنندهء سیاست خارجی و امنیتی اروپا را و همچنین ماهیت و ویژگیهای ساختار همکاری سیاسی-امنیتی این نهاد اروپائی را تبیین نماید.که ازجمله این فرضیه‌ها می‌توان به پویشهای تسری و سیاسی شدن در قالب پویشهای درونی و بیرونی و نیز توسعه‌بخشی یا تسری از یک حوزه موضوعی به بخش دیگر و نقش بازیگران فروملی و فراملی مانند گروههای ذینفع،احزاب سیاسی،دیوانسالاری مرکزی اشاره کرد که به‌طور مجمل به تبیین آنها پرداخته می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا در حوزهء سیاست خارجی و امنیتی مشترک‌4 Common Foreign and Security Policy برای به کارگیری نوکارکردگرایی برای توضیح و تحلیل سیاست خارجی و امنیتی اروپا و قالب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا ارائه دهد،تحلیل نظری پیوند بین تحولات‌ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا حاصل همگرایی اقتصادی در قالب جامعهء اقتصادی‌ قواعدی را برای سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا ایجاد کرد. شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا به عنوان ستون دوم اتحادیهء اروپا، ملی به اتحادیهء اروپا در زمینهء سیاست خارجی و امنیتی مشترک در اثر تغییر وفاداریهای‌ گسترش فعالیتهای اتحادیهء اروپا در زمینهء سیاست خارجی و امنیتی مشترک و تعمیق و تعیین و تبیین نقش و کارکرد سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا در سیاست‌ برای مطالعهء بیشتر در مورد ماهیت و مفاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا در پیمان ماستریخت و آمستردام به منبع‌ روند همگرایی سیاسی در درون اتحادیهء اروپا به سیاست واحد امنیتی و دفاعی خواهد در این مقاله،شکل‌گیری و تحول سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر اتحادیهء اروپا از طریق سازوکار یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک قادر است به‌ ارزیابی نوکارکردگرایی از تشکیل و تحول سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا قابل‌ چهارچوب تحلیلی و مفهومی برای مطالعه و تحلیل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از تأثیرات تسری و سیاسی شدن در فراگرد سیاست خارجی و امنیتی مشترک مشهود است،اما این سازوکار همسان گذشته،به صورت یک همکاری بین دولتی باقیمانده است‌ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا نیز در گرو ارادهء سیاسی کشورهای عضو اتحادیهء"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.