Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی در مادران کودکان با اختلال در خود ماندگی و مادران کودکان عادی

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 21 علمی-پژوهشی (1 صفحه - از 787 تا 787)

کلیدواژه ها : اختلال در خودماندگی ،ویژگیهای شخصیتی ،سبک دلبستگی

کلید واژه های ماشینی : مادران کودکان ،سبک دلبستگی ،مادران کودکان عادی ،کودکان عادی ،سبک دلبستگی در مادران ،دلبستگی در مادران کودکان ،سبک دلبستگی مادران کودکان ،دلبستگی مادران کودکان عادی ،روان آزردگی ،خودمانده ،ویژگیهای شخصیتی ،آزمون تحلیل واریانس چند ،اختلال در خودماندگی ،ویژگیهای شخصیتی و سبک ،پایداری هیجانی ،عادی ،آزردگی بیش از مادران ،تحلیل واریانس ،تحلیل واریانس تک متغیره ،آزمون تحلیل واریانس ،نمره مادران کودکان عادی ،دلبستگی مادران ،تفاوت مادران کودکان عادی ،تحلیل واریانس چند ،هیجانی ،میانگین نمره مادران کودکان ،متغیرهای تمیزدهنده کودکان ،مقیاس دلبستگی ،مقیاس روان آزردگی ،والدین کودکان عادی

هدف:هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی مادران کودکان عادی و مادران کودکان در خودمانده می‌باشد.روش:در راستای هدف فوق الذکر 28 کودک در خودمانده و 30 کودک عادی انتخاب شدند.از مادران این کودکان دعوت شد تا پرسشنامه شخصیت آیزنک، پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال(بشارت،1379)،و پرسشنامه تاریخچه فردی(تدوین شده‌ بوسیله پژوهشگر)را پر کنند.داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره،تحلیل‌ واریانس تک متغیره،و تحلیل ممیز مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها:نتایج نشان داد که مادران‌ کودکان در خودمانده و مادران کودکان عادی در دوبعد شخصیت آیزنک یعنی درونگرایی/برونگرایی‌ و روان گسستگی/کنترل تکانه تفاوتی با همدیگر ندارند اما دو گروه در بعد روان آزردگی/پایداری‌ هیجانی متفاوت بودند.مادران کودکان در خودمانده بیشتر در بعد روان آزردگی قرار گرفتند و مادران کودکان عادی بیشتر در بعد پایداری هیجانی قرار داشتند.در متغیر سبک دلبستگی بین‌ مادران کودکان عادی و مادران کودکان در خودمانده تفاوتی وجود نداشت.براساس نتایج بدست‌ آمده از تحلیل ممیز که روی داده‌های حاصل از پرسشنامه تاریخچه فردی صورت گرفته است، متغیرهای مدت زمان بارداری،وضعیت روانی مادر و در دوران بارداری،وضعیت گریه و تنفس کودک‌ بعد از تولد،زمان شروع شیر دادن به کودک،سن راه رفتن،سن نگاه داشتن سر و سن کنترل ادرار و مدفوع در کودک،متغیرهای تمیزدهنده کودکان در خودمانده از کودکان عادی بودند.نتیجه‌گیری: در مادران کودکان در خودمانده،روان آزردگی بیش از مادران کودکان عادی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.