Skip to main content

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

این نشریه از تاریخ 1386/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم قرآن و حدیث
ناشر
دانشگاه الزهرا
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Tahqiqat-e Ulum-e Quran wa Hadith
p-ISSN
2681-2008
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه الزهرا
تلفن
021-85692940
دورنگار
021-88041576
آدرس اینترنتی
http://tqh.alzahra.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول
دکتر پروین بهارزاده
سر دبیر
دکتر فتحیه فتاحی زاده
هیئت تحریریه
دکتر پروین بهارزاده، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر محسن قاسم پور، دکتر سید رضا مودب، دکتر شادی نفیسی ، دکتر بی بی سادات رضی بهابادی
مدیر اجرایی
زهرا مردانی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
دکتر محمد جانی پور
ویراستار انگلیسی
دکتر شادی نفیسی
پست الکترونیک
sa_najjar@yahoo.com
آدرس
تهران، میدان ونک، انتهای خیابان ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات
صندوق پستی
1993891176
تاریخ ثبت در پایگاه
1385/02/11