Skip to main content

مطالعات روانشناختی

این نشریه از تاریخ 1383/10/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
روان‌شناسی
ناشر
دانشگاه الزهرا
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Psychological studies
p-ISSN
1735-3386
قطع
مجله ای
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه الزهرا
تلفن
88044040-021
دورنگار
88041463-021
آدرس اینترنتی
http://psychstudies.alzahra.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول
دکتر شکوه السادات بنی جمالی
سر دبیر
دکتر شکوه السادات بنی جمالی
هیئت تحریریه
دکتر حسن احدی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر محمود ایروانی، دکتر شکوه السادات بنی جمالی، دکتر هادی بهرامی، دکتر بهروز بیرشک، دکتر زهره خسروی، دکتر زهرا درویزه، دکتر کیانوش هاشمیان، دکتر سیده منور یزدی،دکتر سوسن سیف
مدیر اجرایی
دکتر اعظم فرح بیجاری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
رقیه نظری
ویراستار انگلیسی
دکتر کیانوش هاشمیان
پست الکترونیک
psychstudies@alzahra.ac.ir
آدرس
خیابان ونک خیابان شهید مجید پور کد پستی 1993891176
تاریخ ثبت در پایگاه
1388/10/15