Skip to main content
فهرست مقالات

اعترافات یک بازجو

نویسنده:

(18 صفحه - از 192 تا 209)

کلید واژه های ماشینی : ساواک ، اطلاعات ، بازجویی ، شکنجه ، زندان ، شاه ، زن ، ارتش ، اداره ، کمیته مشترک ضدخرابکاری

خلاصه ماشینی:

"چندروز قبل از انقلاب که کارمندان ساواک در مهران‌ جمع بودند آن‌طوری که شنیده می‌شد طرح همایون کاویانی و جلیل اصفهانی و سرهنگ آیرم‌[را] که این‌اواخر رئیس کمیته شده بود،در میان کارمندان جوان تبلیغ می‌کردند که عده‌ای که جوان‌ هستند و زن و بچه ندارند دور خود جمع کرده و دست به خرابکاری بزنند و یقین دارم این‌طرح‌ [را]اجرا کرده‌اند و انفجارات اخیر به دست این‌عده بی‌وطن انجام گرفته است و چندروز قبل‌ [از پیروزی‌]انقلاب سرهنگ آیرم در اتاق خودش روکرد به کاویانی و جلیل اصفهانی اظهار داشت:آیا کمانگر می‌تواند در طرح ما شرکت کند؟کاویانی جواب داد ایشان دیگر پیر شده و زن‌ و بچه‌دار است ما کسانی را باید آماده کنیم که جوان باشند و علاقه خانوادگی نداشته باشند و چون‌ برای دستگیری من به منزل آمده بودند لذا از ترس دستگیری از تهران به شمال رفتم و در منزل‌ شخصی به نام دراج در دوجمان منزل رفتم و تا روز 19/9/58 در آنجا بودم و بعد روز 20/9/58 در اوین حاضر[شدم‌]و خود را معرفی نمودم. یک روز رئیس ساواک شیراز که یک سرهنگ بود که فعلا فراموش کرده‌ام سرتیپ سیاحتگر:قبادی و من‌[]رابه دفتر خود احضار کرد و گفت یک‌ نفر از متهمین به وسیله سیانور خودکشی کرده و جنازه او را وسیله آمبولانس به تهران حمل‌ کرده‌ایم و اکنون فکر می‌کنم این‌شخص همان مرحوم دیباج‌23باشد و بقیه متهمین هرکدام‌ شکنجه شده بودند و باید عرض کنم شاه به ساواک دستور داده بود آنهایی که علیه رژیم فعالیت‌ می‌کنند باید با شکنجه از آنها اعتراف گرفته شود و این دستور از طریق ساواک مرکز و تعلیم و آموزش بمب‌سازی و تیراندازی به پرسنل ضداطلاعات می‌داد و من یقین دارم این‌شخص یعنی‌ جلیل اصفهانی از تهران خارج نشده و این انفجارات از ناحیه او می‌باشد و به‌طور حتم عده‌ای‌ از کارمندان جوان ساواک که دور آن عده که قبلا معرفی کردم جمع شده‌اند و این‌خرابکاریها از ناحیه آنان است."

صفحه: از 192 تا 209
192 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

193 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

اعترافات یک بازجو

مقدمه و تعلیقات:محسن دانش

از‌ اواخـر‌ دهـه‌ 1340 عـملیات براندازی چریکی رو به فزونی نهاد؛حمله مسلحانه به‌ پاسگاهها،کلانتریها،بانکها و...و ایجاد‌ جنگ شهری و تـرور نظامیان و مقامات رژیم پهلوی، ترور مستشاران نظامی امریکایی و به‌طورکل ایجاد‌ جو و فضایی مـلتهب و ناآرام‌ در‌ دستور کار گـروههای مـبارز و مسلح قرار گرفت.تا آن‌زمان هریک از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چون‌ اداره دوم ارتش،ساواک،شهربانی و ژاندارمری جداگانه،مستقل از هم و به فراخور حال و توانایی و استعداد خود‌ با اقدامات براندازانه،برخورد می‌کردند.در همین‌برخوردهای جداگانه‌ مـواردی نیز پیش می‌آمد که تعقیب و دستگیری سوژه‌ای در دستور کار دو تیم از دو نهاد امنیتی‌ قرار می‌گرفت،و در این‌مسیر،گاه برخورد‌ و اصطکاکی‌ نیز بین دوتیم از دو نهاد امنیتی‌ قرار می‌گرفت،و در این‌مسیر،گاه برخورد و اصطکاکی نیز بـین دو تـیم رخ می‌داد.بسیاری از اسلحه‌کشیهای خیابانی که رژیم شاه از آنها به‌عنوان‌ جنگ‌ و گریزهای خیابانی میان چریکها و نیروهای امنیتی یاد می‌کرد،جنگ قدرتی میان نیروهای سرکوبگر و ضدبرانداز بود که گاه به‌ خاطر کـسب افـتخار و پاداش،ساواک و شهربانی در گشودن آتش به روی‌ یکدیگر‌ تردید نمی‌کردند.

در آذر 1349،شورای امنیت کشور در پی بروز چنین مشکلاتی،درصدد رفع آن برآمد و برای اجتناب از برخورد تیمهای امنیتی-انتظامی در عملیات ضدبراندازی،هماهنگیهایی‌ صورت‌ داد‌.ایـن‌هماهنگیها‌ نـیز مشکلاتی را دربرداشت و در‌ پاره‌ای‌ از‌ موارد موجب نشت

194 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

195 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

196 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

197 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

198 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

199 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

200 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

201 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

202 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

203 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

204 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

205 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

206 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

207 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

208 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11

209 مطالعات تاریخی , زمستان 1384 (نیمه دوم) - شماره 11