Skip to main content
فهرست مقالات

واکاوی استفاده از سیستم‌های دیاگرید (سازه‌ای نوین) در ساختمان‌های بلندمرتبه با رویکرد معماری پارامتریک، نمونه پژوهش: ساختمان سوئیس‌ری لندن

نویسنده:

(10 صفحه - از 39 تا 48)

چکیده:

در طول ده سال اخیرء سازه‌های دیاگرید ذشان داده‌اند که قابلیت تطبیق‌پذیری بسیار بالایی با انواع و اقسام ساختمان‌هاء دهانه‌ها و اشکال دارند» از طرفی معماری پارامتریک می‌تواند با استفاده از الگوریتم» کدهاء برنامه‌ها محاسبات نرم‌افزاری به پرامترهای محیطی توجه بیشتری نماید» به این ترتیب که فرصت پردازش بیشتر اطلاعات را فراهم می‌آورد. مقاله‌ی پیش رو در پی فر ضیه‌ی اثرگذاری معماری پارامتریک بر سیستم دایاگرید ساختمان‌های بلندمرتبه است لذا روش انجام پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و نوع تحقیق» کاربردی است که با استفاده از رویکردی کیفی و اکتشافی به بررسی مفاهیم» مبانی و زمینه های استفاده از سازه‌های نوین دیاگرید در ساختمان‌های بلند مرتبه با رویکرد معماری پارامتریک پرداخته است. رویکرد مطالعه موردی یکی از متداولترین استراتژیهای تحقیق کیفی محسوب می شود. این رویکرد یک روش یا شیوه نیست بلکه نوعی استراتژی پژوهشی است. در پی بررسی ساختمان‌های دیاگرید در این مقالهه ساختمان سوئیس ری لندن اثر نورمن فاستر در سال ۲۰۰۴ مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکپارچگی در طراحی سازه‌ای و طراحی معماری و محیطی این ساختمان نیازمند یک نیت با رویکردی مشترک بود. ابزار دیجیتال در موفقیت این پروژه بسیار مهم بود. آروپ به تجزیه و تحلیل ساختاری» طراحیء هماهنگی و ارتباط اطلاعات ساختاری که شامل طیف وسیعی از ابزارهای طراحی پارامتریک می‌شد دست پیدا کرد که منجر به خلق شکل هندسی خاص ساختمان شد. ساختمان سوئیس ری به عنوان نمادی مهم در ساختمان سازی بلند مرتبه دیاگرید در جهان مطرح است» بررسی‌های حاکی از آن است که سیستم ساختاری ایجاد شده برای سوییس ری تاثیر بسزایی بر ساختمان‌های دیاگریدی پس از خودش داشت؛ به ویژه ساختمان‌هایی که هندسه مبتنی بر منحنی داشتند و سه گوشه‌سازی _ مثلث‌بندی _ را هم در سازه و هم در نمای خود برای تحصیل موفقیت. مورد استفاده فرار می‌دهند. استفاده از شفت مثلثی در نمای طبقات بالا با سطح بالای دقت در طراحی و ساخت سیستم‌های روکش فلزی متعدد به واسطه هماهنگی اندازه و خطوط مشترک» که از سیستم‌هایی مهم در جزییات هم‌گرا هستند. مشهود است.

خلاصه ماشینی:

ساختمان سوئیس ری به عنوان نمادی مهم در ساختمان سازی بلند مرتبه دیاگرید در جهان مطرح است، بررسی‌های حاکی از آن است که سیستم ساختاری ایجاد شده برای سوییس ری تأثیر بسزایی بر ساختمان‌های دیاگریدی پس از خودش داشت؛ به ویژه ساختمان‌هایی که هندسه مبتنی بر منحنی داشتند و سه گوشه‌سازی _ مثلث‌بندی _ را هم در سازه و هم در نمای خود برای تحصیل موفقیت، مورد استفاده قرار می‌دهند. در این مقاله جنبه‌های اضافی و جدیدی تحت عنوان مدلسازی میراث معمارانه توسعه یافته است: - یک چارچوب سازه‌ای برای ایجاد بانک داده پارامتریک عناصر معماری از طریق سنجش ارزیابی دستورالعمل های معمارانه در ارتباط با نقشه‌سازی و شناسایی ضوابط معنادار پیشنهاد شده است که بیان گر طیف گسترده‌ای از ساختمان‌های مهم می‌باشد و می‌تواند در مدل‌های کامپیوتری شبیه‌سازی شود. در تحقیق روندکاری و مدلسازی پارامتریک از میراث واجد ارزش، استفاده از دانش معماری جهت آگاهی از ایجاد مدل های تبدیل به جزئی از رویکرد طراحی شده است(Chevrier et al, 2010, 2009; De Luca et al, 2011; Muller et al, 2006; Wonka et al, 2003). Building information modelling and heritage documentation, in: 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia.

کلیدواژه ها:

ساختمان بلند مرتبه ،دیاگرید ،سیستم سازه‌ای ،رویکرد پارامتریک ،سوئیس‌ری لندن


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.