Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر امنیت و فضای جنسیتی بر افزایش حضور بانوان در فضای شهری(نمونه موردی: پارک بانوان شیراز)

نویسنده:

(10 صفحه - از 49 تا 58)

چکیده:

فضاهای شهری بستری است که فعالیت‌هاء رفتارها و روابط اجتماعی فرهنگی انسان‌ها با یکدیگر در آن شکل می‌گیرد. آنچه اهمیت دارد تاثیر محیط فیزیکی و کالبدی شهر در حضور اجتماعی زنان به همراه امنیت آن‌ها در شهر است. امنیت یکی از سا سی‌ترین نیازهای هر جامعه است؛ که زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه گروه آسیب‌پ‌ذیری هستن که امنیت آن‌ها از راه‌های گوناگون در معرض تهدید قرار دارد. امنیت اجتماعی در بستر جامعه شکل می‌گیرد و هدف آن حفظ. تداوم» تعامل و شرایط قابل پذیرش برای گروه‌ها و افراد است. سهم بانوان در اوقات فراغت بسیار کمتر از مردان است و امکانات تفریحی» ورز شی و فراغتی آنان نیز بسیار کمتر و محدودتر می‌باشد؛ چرا که نگرش‌های حاکم بر جامعه در خصوص چگونگی گذران اوقات فراغت بانوان تاکنون به صورت سنتی بوده است. از آن جایی که بانوان نقش حیاتی تربیتی» آموز شی در خانواده» را ایفا می‌کنند؛ لذا توجه به سلامت چسمی و روحی بانوان بسیار مهم بوده است. هدف مقاله‌ی حا ضر برر سی ارتقا امنیت اجتماعی در افزایش حضورپذیری بانوان در فضاهای شهری است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این مسیر از طریق مطالعات کتابخانه‌ای» بازدیدهای میدانی نخست متغییرهای مو ضوع مورد مطالعه قرار گرفته‌اند» در ادامه با مصاحبه‌هایی که با بانوان صورت گرفت؛ نقاط قوت و ضعف باغ بانوان مشخص شد. نتایج حاصل از این مقاله بیان می‌دارد که امنیت عنصر کلیدی در تدوام حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی است.

خلاصه ماشینی:

برای تامین این برابری و ایجاد عدالت، باید با درک تفاوت در نیازهای افراد، موانع محدود کننده استفاده از فضاهای شهری و معماری شناسایی و رفع شده و به بانوان امکان حضور و مشارکت اجتماعی برابر داده شود(تمدن، 1387). پیشینه پژوهش همانطور که در دو سه دهه گذشته موقعیت زنان در در نقش‌های اجتماعی به سرعت تغییر کرده است، تحقیقات زیادی هم در زمینه‌ی فعالیت‌های ورزشی و تفریحی بانوان در اوقات فراغت و عوامل بازدارنده‌ی این فعالیت‌ها، عوامل و موانع اجتماعی امنیت زنان، محدودیت زنان، مباحث جنسیتی شدن فضاها، حضورپذیری زنان در فضاهای شهری و ... جدول(4): تاثیر فضاهای جنسیتی بر احساس امنیت زنان(نگارنده به نقل از عرشی ها و مدیری، 1390) {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} دلایل ضرورت ایجاد فضاهای شهری مختص بانوان آنچه که در حوزه های مختلف مشارکت سبب شده تا سهم زنان اندک باشد؛ چالش‌های فکری و رفتاری است که از جنبه‌های اعتقادی(جنس دوم بودن زن و... جدول(7): جدول میزان رضایتمندی بانوان از فضاهای اختصاصی زنان بر اساس مقاله های منتخب {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} نتیجه‌گیری احساس امنیت به معنای فقدان هراس از اینکه ارزش های انسانی مورد حمله قرار گیرند و به معنای هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع تعریف شده است. 9- ربانی، رسول و عباس زاده، محمد و مولایی کرمانی، بتول و اسلامی بناب، سیدرضا(1392) مطالعه جامعه شناختی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک(مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره پیاپی5: 25-52.

کلیدواژه ها:

اوقات فراغت ،امنیت ،بانوان ،پارک بانوان ،فضای جنسیتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.