Skip to main content
فهرست مقالات

برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه روستایی در بخش احمد سر گوراب شهرستان شفت با استفاده از مدل تحلیلیSWOT مقاله

نویسنده:

چکیده:

در کشور ما رسیدن به توسعه یکپارچه سکونتگاه­های روستایی به عنوان راهبرد حفظ سکونتگاه­ها  مطرح شده است، چرا که این نوع از توسعه  در سرو سامان  دادن به استقرار بهینه روستاها و حفظ آنها بهترین روش می­باشد. برای رسیدن به این نوع  از توسعه شناخت فرصت­ها ، قوت­ها، ضعف­ها و تهدیدهای موجود در منطقه می­تواند روش  مؤثرتر و بهتری باشد تا با شناخت آنها و برنامه­ریزی برای استفاده از قابلیت­ها و بر طرف نمودن ضعف­ها بتوان به یک توسعه یکپارچه و پایدار رسید.   تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی  به بررسی قوت­ها، فرصت­ها، ضعف­ها و تهدیدها با استفاده از مدل SWOT در بخش احمد سر گوراب شهرستان شفت پرداخته است. برای جمعی آوری اطلاعات در سطح 48 روستا از دهیاری­ها و شوراهای روستا پرسش­نامه و مصاحبه به عمل آمده است. نتایج این بررسی­ها نشان  می­دهد که این بخش با دارا بودن 48 روستا از نظر محیط طبیعی دارای فرصت­های فراوانی است که می­تواند در توسعه یکپارچه محدوده  مؤثر باشد از جمله توان­های محدوده می­توان به وجود زمینه­های ایجاد فعالیت­های مکمل کشاورزی، توان­های توریستی طبیعی و زیارتی و پتانسیل­های طبیعی بکر را نام برد. از عمده­ترین نقاط ضعف محدوده مورد مطالعه می­توان به عدم وجود امکانات و خدمات در روستاها و عدم برنامه­ریزی در جهت استفاده از فرصت­های موجود که موجب عدم پاسخ­گویی روستاهای این محدوده به نیازهای جمعیتی،  اشاره نمود.

خلاصه ماشینی:

برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه روستایی در بخش احمد سر گوراب شهرستان شفت با استفاده از مدل تحلیلی SWOT تیمور آمار*- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران عیسی پوررمضان- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران ثریا حسنی- دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد رشت، رشت، ایران / چکیده در کشور ما رسیدن به توسعه یکپارچه سکونتگاه‌های روستایی به عنوان راهبرد حفظ سکونتگاه‌ها مطرح شده است، چرا که این نوع از توسعه در سرو سامان دادن به استقرار بهینه روستاها و حفظ آنها بهترین روش می‌باشد. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بخش با دارا بودن 48 روستا از نظر محیط طبیعی دارای فرصت‌های فراوانی است که می‌تواند در توسعه یکپارچه محدوده مؤثر باشد از جمله توان‌های محدوده می‌توان به وجود زمینه‌های ایجاد فعالیت‌های مکمل کشاورزی، توان‌های توریستی طبیعی و زیارتی و پتانسیل‌های طبیعی بکر را نام برد. با توجه به اهمیت و جایگاه جامعه روستایی در کشور و مشکلات و چالش‌هایی که این جامعه در فرآیند توسعه خود با آن مواجه است، شناخت نقاط قوت، ضعف‌ها (عوامل مؤثر داخلی) فرصت‌ها، و تهدیدهای موجود (عوامل مؤثر خارجی) در هر ناحیه و مؤثر در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه روستایی، اهمیت بسیار زیادی دارد. براین اساس تحقیق حاضر با هدف برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه روستایی در بخش احمدسرگوراب شهرستان شفت، در صدد بررسی و شناخت نقاط قوت و ضعف‌ و فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی ناحیه در قالب مدل تحلیلی SWOT می‌باشد تا در نهایت برنامه‌های اساسی را جهت نیل به توسعه یکپارچه روستایی ارائه نماید.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی ، مدل SWOT ، شهرستان شفت ، توسعه یکپارچه ، بخش احمد سرگوراب


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.