Skip to main content
فهرست مقالات

Self-regulated learning; perspectives for EFL teachers

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 30 تا 37)

کلیدواژه ها :

خودکنترلی ،یادگیری خود تنظیم ،هدف‌آفرینی ،خودکارامدی ،خودسنجشی

کلید واژه های ماشینی : ارتقای بسندگی زبان خارجی نقش ، دانش‌آموزان ، نقش دانش‌آموزان در روند یادگیری ، یادگیری خودگردان در زبان انگلیسی ، نقش فعالانه‌ای در روند یادگیری ، EFL ، به‌کارگیری راهبردهای یادگیری ، دانش‌آموزان دریافت‌کننده‌ی منفعل اطلاعات ، یادگیری زبان انگلیسی ، مشخصه‌های دانش‌آموز موفق

با گذر از رفتارگرایی به شناخت‌گرایی در روان‌شناسی آموزشی،نقش دانش آموزان در روند یادگیری فزونی می‌یابد.از دیدگاه‌ شناخت‌گرایی،دانش‌آموزان دریافت‌کننده‌ی منفعل اطلاعات در نظر گرفته نمی‌شوند،بلکه فعالانه در امر یادگیری خود شرکت دارند.به‌ چنین دانش‌آموزانی که در فرایند یادگیری به صورت«خودگردان»1و مسؤولیت‌پذیر عمل می‌کنند،دانش‌آموزان«خود تنظیم»2اطلاق می‌شوند. این دانش‌آموزان از توانایی برنامه‌ریزی،کنترل و سنجش مراحل‌شناختی،انگیزشی،رفتاری و محتوایی‌3برخوردارند.شواهد تجربی نشان‌ می‌دهند که این دسته از دانش‌آموزان،مشخصه‌های دانش‌آموز موفق را دارند.لازم به ذکر است که نتیجه‌ی تحقیقات در محیطهای آموزشی‌ زبان خارجی نشان داده است،یادگیری خود تنظیمی در ارتقای بسندگی زبان خارجی نقش به سزایی ایفا می‌کند و باعث افزایش انگیزه در دانش‌آموزان می‌شود.لذا معلمان با به کارگیری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی،از قبیل آگاهی فراشناختی،مراحل«خودکنترلی»4، خودسنجشی،هدف‌آفرینی و خودکارامدی در کلاس‌ها می‌توانند،به دانش‌آموزانی که در یادگیری زبان انگلیسی کم‌تر موفق هستند،کمک‌ نمایند تا آن‌ها نیز مانند دانش‌آموزان موفق بتوانند،نقش فعالانه‌ای در روند یادگیری ایفا کنند. مقاله‌ی حاضر با توجه به اهمیت یادگیری خودگردان در زبان انگلیسی سعی دارد،با معرفی مفاهیم یادگیری خود تنظیمی،مشخصه‌های‌ دانش‌آموزانی را که ازاین‌روش سود می‌برند و همچنین روش‌های ارتقای راهبردهای یادگیری خود تنظیمی را در کلاس درس که در حال‌ حاضر مورد توجه بسیاری از محققان آموزشی است،مورد عنایت و توجه دبیران محترم قرار دهد.

خلاصه ماشینی:

"شناخت‌گرایی،دانش‌آموزان دریافت‌کننده‌ی منفعل اطلاعات در نظر گرفته نمی‌شوند،بلکه فعالانه در امر یادگیری خود شرکت دارند. چنین دانش‌آموزانی که در فرایند یادگیری به صورت«خودگردان»1و مسؤولیت‌پذیر عمل می‌کنند،دانش‌آموزان«خود تنظیم»2اطلاق می‌شوند. این دانش‌آموزان از توانایی برنامه‌ریزی،کنترل و سنجش مراحل‌شناختی،انگیزشی،رفتاری و محتوایی‌3برخوردارند. می‌دهند که این دسته از دانش‌آموزان،مشخصه‌های دانش‌آموز موفق را دارند. زبان خارجی نشان داده است،یادگیری خود تنظیمی در ارتقای بسندگی زبان خارجی نقش به سزایی ایفا می‌کند و باعث افزایش انگیزه در لذا معلمان با به کارگیری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی،از قبیل آگاهی فراشناختی،مراحل«خودکنترلی»4، خودسنجشی،هدف‌آفرینی و خودکارامدی در کلاس‌ها می‌توانند،به دانش‌آموزانی که در یادگیری زبان انگلیسی کم‌تر موفق هستند،کمک‌ نمایند تا آن‌ها نیز مانند دانش‌آموزان موفق بتوانند،نقش فعالانه‌ای در روند یادگیری ایفا کنند. مقاله‌ی حاضر با توجه به اهمیت یادگیری خودگردان در زبان انگلیسی سعی دارد،با معرفی مفاهیم یادگیری خود تنظیمی،مشخصه‌های‌ دانش‌آموزانی را که ازاین‌روش سود می‌برند و همچنین روش‌های ارتقای راهبردهای یادگیری خود تنظیمی را در کلاس درس که در حال‌ کلید واژها:یادگیری خود تنظیم،هدف‌آفرینی،خودکارامدی،خودکنترلی،خودسنجشی."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.