Skip to main content
فهرست مقالات

شرحی دیگر بر مرقع گلشن

نویسنده:

(11 صفحه - از 67 تا 77)

مرقعات به دلایل گوناگون در تاریخ هنر ایران اهمیتی شگرف دارد. یکی از مهم‌ترین مرقعهایی که به دست ما رسیده مرقع گلشن است که به فرهنگ هند و ایرانی تعلق دارد. بیشتر اوراق این مرقع اکنون در کتابخانة کاخ‌ـ موزة گلستان در تهران نگهداری می‌شود. مرقع گلشن‌ــ و مرقع گلستان که امروزه بدان پیوست است ــ در اصل در دربار گورکانیان هند در عهد شاه جهان و جهانگیر پادشاه در قرن یازدهم هجری، یعنی در دورة هنر درخشان هند و ایرانی پدید آمد. نقاشان و خطاطانی که این اثر را پدید آوردند نیز مجموعه‌ای از هنرمندان هندی و ایرانی‌اند. مرقع گلشن در زمانی نامعلوم به ایران و به دربار قاجاریان منتقل شد و در تملک ناصرالدین‌شاه قرار گرفت. وجه تسمیة مرقع گلشن و نیز علت و تاریخ ترکیب شدن آن با صفحات مرقع گلستان معلوم نیست. این قدر هست که انتقال آن به دربار ناصری بر اثر کشاکش دوران موجب محفوظ ماندن نسبی آن شد. بخشی از تاریخچة این مرقع نیز در 150 سال اخیر در کاخ گلستان و موزة هنرهای تزیینی ایران گذشته است، که خوشبختانه اسناد و شواهد آن در دست است. برگه‌های موجود مرقع گلشن در کتابخانة کاخ گلستان مشتمل است بر دهها قطعه نگارة هند و ایرانی از مناظر و مجالس و چهره‌ها و حکایتها، شمایل بزرگان، شمایل هنرمندان پدیدآورندة مرقع؛ دهها قطعه خوشنویسی مزین و مذهب؛ چند قطعه شمسه‌سازی‌مذهب؛ چند قطعه گراوور از مناظر اروپایی.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)