Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی پایگاه جامع و تخصصی جنگ نرم

(2 صفحه - از 44 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : جنگ نرم ، تخصصی جنگ نرم ، پایگاه جامع و تخصصی ، خصوص مقوله جنگ نرم ، اطلاعات موجود در خصوص مقوله ، جنگ نرم و مسائل سیاسی ، خصوص جنگ نرم ، جنگ نرم و مسائل مرتبط ، خصوص مسائل سیاسی روز ، جنگ نرم و مسائل

خلاصه ماشینی:

"در این پایگاه سعی بر آن است که تمامی اطلاعات موجود در خصوص مقوله جنگ نرم،تهیه و گردآوری شود و در اختیار اندیشمندان،پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه قرار گیرد. com در این پایگاه سعی بر آن است که تمامی‌ اطلاعات موجود در خصوص مقوله جنگ نرم، تهیه و گردآوری شود و در اختیار اندیشمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه قرار گیرد. این نوشتار می‌کوشد تا به اختصار شما را با محتوای علمی و امکانات تحقیقاتی و فنی این‌ پایگاه اینترنتی آشنا سازد گفتگو در این قسمت،سخنان و گفتگوهایی از افراد صاحب نظر و صاحب منصب از جمله:نمایندگان مجلس،علما،روحانیون،اساتید حوزه و دانشگاه،مسئولان دستگاه‌های دولتی و نظریه‌پردازان داخلی‌ و خارجی در خصوص مسائل سیاسی روز جهان آورده شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) فیلم این بخش مشتمل بر فیلم‌ها،انیمیشن‌ها،فیلم‌های مستند و کلیپ‌های تصویری در زمینه جنگ نرم است که با کلیک روی‌ هرگزینه کاربر می‌تواند به این فایل‌ها دسترسی پیدا کند."

صفحه: از 44 تا 45
44 ره آورد نور , پاییز 1389 - شماره 32

45 ره آورد نور , پاییز 1389 - شماره 32

در این پایگاه سعی بر آن است که تمامی اطلاعات موجود در خصوص مقوله جنگ نرم، تهیه و گردآوری شود‌ و در‌ اختیار‌ اندیشمندان، پژوهـشگران و عـلاقه‌مندان بـه این حوزه قرار گیرد. این نوشتار‌ می‌کوشد تـا بـه اختصار شما را با محتوای علمی و امکانات تحقیقاتی و فنی این پایگاه اینترنتی آشنا سازد

گفتگو‌

در‌ این‌ قسمت،سخنان و گفتگوهایی از افـراد صـاحب نـظر و صاحب منصب از جمله‌:نمایندگان‌ مجلس،علما،روحانیون،اساتید حوزه و دانـشگاه،مسئولان دستگاه‌های دولتی و نظریه‌پردازان داخلی و خارجی در خصوص مسائل سیاسی‌ روز‌ جهان‌ آورده شده است. افزون بر این،کاربر می‌تواند از نـظرات نـو و دسـته‌ اول‌ برخی‌ از اندیشمندان عرصه سیاسی نیز مطلع شود.

کتاب

در قسمت«کتاب»بـه مـعرفی کتاب‌هایی‌ در‌ خصوص‌ جنگ نرم و مسائل مرتبط با آن پرداخته شده که با کلیک روی عنوان هر‌ یک‌ کـاربر مـی‌تواند بـه چکیده‌ای از کتاب و شناسنامه آن دسترسی پیدا کند.

همایش

این‌ بخش‌،خبرها‌ و اطلاعاتی را در خـصوص هـمایش‌ها و نـشست‌های مربوط به جنگ نرم و مسائل پیرامون آن ارائه‌ می‌دهد‌؛ اطلاعاتی همچون زمان و مکان برگزاری،اهـداف و بـرنامه‌های هـمایش.

پس از برگزاری همایش‌ها نیز‌ در‌ این‌ پایگاه نتایج و بیانیه‌ها و سخنرانی‌های انجام شده در همایش‌ها،به صورت کـوتاه و جـامع اطلاع‌رسانی می‌شود.

دیگران‌

این‌ قسمت به بررسی بریده‌ای از مجلات داخلی و خارجی و نیز گـزارشات و بـرنامه‌های مـستند‌ پخش‌ شده‌ از صدا و سیما و یا شبکه‌های بین المللی در خصوص جنگ نرم و مسائل سیاسی روز دنـیا‌ مـی‌پردازد‌.

(به‌ تصویر صفحه مراجعه شود)

فیلم

این بخش مشتمل بر فیلم‌ها،انیمیشن‌ها،فـیلم‌های‌ مـستند‌ و کـلیپ‌های تصویری در زمینه جنگ نرم است که با کلیک روی هرگزینه کاربر می‌تواند به این‌ فایل‌ها‌ دسـترسی پیـدا کند.

صفحه اصلی این پایگاه مطالبی کلی و اصلی در خصوص‌ جنگ‌ نرم ارائه کـرده اسـت کـه با مطالعه‌ آنها‌ می‌توان‌ به تصویری از جنگ نرم دست یافت‌.در‌ این صفحه می‌خوانیم:

جنگ نـرم چـیست،تـاریخچه جنگ نرم،روش هرجنگ نرم، تفاوت‌ جنگ‌ نرم و سخت،چرایی جنگ نرم‌،روشـ‌های‌ مـقابله با‌ جنگ‌ نرم‌،مفاهیم و کلیات مرتبط.

همچنین در صفحه‌ اصلی‌ پایگاه بخشی تحت عنوان «بصیرت»وجود دارد کـه بـه بازخوانی نظرات مقام‌ معظم‌ رهبری در خصوص بصیرت،جنگ نرم‌ و حوادث پس از انتخابات‌ پرداخـته‌ اسـت.

یادداشت روز،عنوان بخشی‌ است‌ که در آن به صـورت سـلسله‌وار بـه بازخوانی قضایای مرتبط با انتخابات دهم‌ پرداخـته‌ شـده است.

قوه چهارم نیز‌ عنوان‌ بخشی‌ است در صفحه‌ اصلی‌ پایگاه که به بـررسی‌ نـهادهایی‌ در آمریکا پرداخته که هدایتگر و تـعیین کـننده راهبردهای ایـالات مـتحده آمـریکا در موضوعاتی مختلف‌ سیاسی‌ اقتصادی و فرهنگی اسـت؛مـؤسساتی چون:بروکینگز‌ آمریکن‌ و اینتر پرایز‌.

«دست‌های‌ نامرئی‌»به بررسی عناد و دشمنی‌ بـرخی جـریان‌ها با جمهوری اسلامی ایران با ارائه دلایـل متقن پرداخته و نظریه تـوهم را در‌ بـوته‌ نقد قرار می‌دهد.

در ستونی در‌ صـفحه‌ اول‌ ایـن‌ پایگاه‌،جدیدترین و آخرین مطالب‌ مربوط‌ به جنگ نرم در دسترس کاربران قرار گرفته اسـت.