Skip to main content
فهرست مقالات

نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) در سه نگاه

(1 صفحه - از 2 تا 2)

کلید واژه های ماشینی : نرم‌افزار جامع فقه اهل‌بیت ، مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى ، فقه اهل‌بیت ( ع ) ، فهرست گزینشى و فهرست درختى ، کتاب ، تاریخ فقه و تاریخ فقها ، امکانات عدیده ، امکانات برنامه ، فقه اهل‌البیت ( ع ) ، متن

خلاصه ماشینی:

"به همین دلیل، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به جمع‌آوری و احیاء آثار فقیهان نامدار اقدام کرده است تا علاوه بر تحقق هدف مذکور، مسیر بهره‌مندی از منابع و مصادر فقهی را جهت فهم و استنباط احکام شرعی همواره نماید. ارائه متن 1158 عنوان کتاب و رساله فقهی در 1744 جلد، ارتباط میان 33 عنوان کتاب در 117 جلد با 188 عنوان شرح، حاشیه و ترجمه در 697 جلد، نمایش متون برنامه با قابلیت‌های متنوع پژوهشی، ارتباط تمام واژه‌های کتب با قرآن و لغت‌نامه، ارتباط متن با شروح مربوطه، جستجوهای مختلف در متن و فهرست کتب و نیز جستجوی موضوعی از طریق فهرست گزینشی و فهرست درختی، از جمله امکانات مهم این نرم‌افزار فقهی است. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی این نوید را به کاربران داده است که نسخه پژوهشی برنامه حاضر را نیز که دربردارنده امکانات عدیده و مهم تحقیقاتی است، تهیه نماید و در معرض استفاده پژوهشگران عزیز قرار دهد."

صفحه: از 2 تا 2
2 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

‌ ‌‌‌عـلى‌ نعيم الدين خانى

درآمد

تاريخ درخشان اسلامى همواره شاهد كوشش‏هاى بى‏دريغ و تحمل رنج‏هاى‌ فـراوان‌ از‌ سـوى پيروان صـديق مكتب اهل بيت (ع) بوده است؛ بزرگانى كه به پاسدارى از آيين حيات‏بخش‌ اسلام پرداختند و به مبارزه علمى و عـملى با هر گونه انحرافى همت گماردند؛ چنان‌ كه به بركت زحمات‌ شبانه‏روزى‌ ايشان آثـار عديده‏اى برجاى مانده كه در شـمار مـيراث بزرگ دينى ما قرار دارند. از اين رو، برماست كه در جهت نگاهدارى بهينه از كتب ارزشمند آن بزرگواران بكوشيم و با استفاده‌ از فناورى روز به معرفى هدفمند و روشمند اين گنجينه ماندگار همت گماريم و اين گنجينه نفيس را به‏شايستگى ارج نهيم.

به همين دليل، مـركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى به جمع‏آورى و احياء آثار‌ فقيهان‌ نامدار اقدام كرده است تا علاوه بر تحقق هدف مذكور، مسير بهره‏مندى از منابع و مصادر فقهى را جهت فهم و استنباط احكام شرعى همواره نمايد. از اين رو، نـسخه كتـابخانه‏اى نرم‏افزار‌ «جامع‌ فقه اهل البيت(ع)» را با ويژگى‏هايى نوين و امكاناتى كارآمد تهيه و توليد كرده و به جامعه پژوهشگران تقديم نموده است.

ارائه متن 1158 عنوان كتاب و رساله فقهى در 1744 جلد، ارتباط‌ ميان‌ 33 عنوان كتاب در 117 جلد بـا 188 عـنوان شرح، حاشيه و ترجمه در 697 جلد، نمايش متون برنامه با قابليت‏هاى متنوع پژوهشى، ارتباط تمام واژه‏هاى كتب با قرآن و لغت‏نامه‌، ارتباط‌ متن‌ با شروح مربوطه، جستجوهاى مختلف‌ در‌ متن‌ و فهرست كتب و نـيز جـستجوى موضوعى از طريق فهرست گزينشى و فهرست درختى، از جمله امكانات مهم اين نرم‏افزار فقهى است. مركز تحقيقات‌ كامپيوترى‌ علوم‌ اسلامى اين نويد را به كاربران داده است‌ كه‌ نسخه پژوهشى برنامه حاضر را نيز كه دربردارنده امـكانات عـديده و مـهم تحقيقاتى است، تهيه نمايد و در مـعرض اسـتفاده پژوهـشگران‌ عزيز‌ قرار‌ دهد.

محتواى علمى

محتواى كتب موجود در برنامه را مى‏توان‌ در موضوعاتى چون: فقه استدلالى، فقه مقارن، فقه فتوايى، قواعد فقهى، آيات الأحـكام، فـقه مـنظوم، منابع فقه، مصطلحات‌ فقهى‌، تاريخ‌ فقه و تاريخ فـقها و روات بـرشمرد. امكان تنظيم كتاب‏هاى اين نرم‏افزار در‌ قالب‌ موضوعات يادشده و محدود كردن كتب به يك يا چند موضوع، از جمله قابليت‏هاى مهمى است كه‌ در‌ بحث‌ مـربوط بـه امـكانات برنامه برخى از مزاياى آن را گوشزد خواهيم كرد‌.

اما‌ برخى‌ از صدها اثر فـقهى كه در اين برنامه ارائه شده، عبارت‏اند از:

مختصر النافع‌ با‌ 9 عنوان‌ شرح و حاشيه، ارشاد الاذهان با 11 عنوان شرح و حاشيه، تحرير الوسيله بـا 20 عـنوان‌، الاسـتبصار‌ با 4 عنوان، قواعد الاحكام با 9 عنوان، كتاب المكاسب با 24 عنوان، شـرايع الاسـلام‌ با‌ 23‌ عنوان و عروة الوثقى با 31 عنوان شرح و حاشيه.

امكانات برنامه

نرم‏افزار جامع فقه اهل‌ البيت‌ (ع)، كتـابخانه‏اى بـزرگ از فـقه گهربار شيعه است كه علاوه بر محتواى غنىّ علمى‌، داراى‌ قابليت‏هاى‌ ذيل مى‏باشد:

1. نمايش

در اين بـخش، مـتن كتـب و يا كتاب انتخابى به همراه امكانات عديده‌ همچون‌ گزينش عنوان كتاب و جلد و صفحه مورد نـظر بـه نـمايش درمى‏آيد. كاربر مى‏تواند‌ با‌ استفاده‌ از فهرست درختى به انتخاب عنوان دلخواه از كتاب يا باب و فـصل مـورد نظر خود‌ بپردازد‌ و از‌ طريق فهرست گزينشى كه قابليتى جديد و كارآمد است، به موضوع مـورد نـظر‌ دسـت‌ يابد؛ مثلاً با نوشتن عبارت »صلاة الجمعة» از مجموع 573661 عنوان باب، 341 باب ارائه