Skip to main content
فهرست مقالات

فناوری اطلاعات در برنامه بیست ساله حوزه دین

نویسنده:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی، چراغی روشن در فراسوی حوزه دین می‌باشد. ضرورت پرداختن به مسائل فرهنگی و دینی ایجاب می‌کند که برای آن، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدتی همچون برنامه 20 ساله حوزه دین، طراحی نمود. چنین نگاهی باید از جامعیت لازم برخوردار باشد تا برنامه عرضه‌شده کارآمدی بیشتری داشته باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی را در باروری برنامه و توفیق بیشتر در اجرای آن ایفاء می‌کند؛ و شناخت ابعاد مختلف آن از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و بررسی زیرساخت‌های لازم، موجب بهره‌مندی از فرصت‌ها و رهایی از تهدیدات می‌شود. در این راستا، بسترسازی فنی - مهندسی، از ضروریاتی است که دولت نقش مهمی را در خصوص تحقق آن ایفاء می‌کند؛ چنان که ایجاد فرهنگ فناوری و ارتباطات درونی و محیطی نیز نیازمند دخالت تمام مجموعه‌های دخیل می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در راستای ایفاء نقش ممتاز و برجسته و یگانه علماء دین در ایجاد و احیاء تمدن اسلامی و حضوری فعال در عرصه نهضت نرم‌افزاری در ابعاد مختلف فکری، علمی و اندیشه‌ای در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت دارد که مجموعه فعال در حوزه دین اهتمامی ویژه به امر برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی و تدوین چشم‌انداز بیست ساله حوزه دین داشته باشند. در شناخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محیط پیرامونی، شناخت شرایط فعلی این فناوری و پیش‌بینی شرایط آتی آن، شناخت ظرفیت‌های نرم‌افزاری (Software)و سخت‌افزاری (Hardware) موجود و نیز شناخت زمینه‌ها و زیرساخت‌های حاضر و پیش‌بینی آنها در آینده در سطوح مختلف می‌تواند هدایتگر ما به سوی فرصت‌ها و تهدیداتی شود که از این ناحیه متوجه حوزه دین می‌باشد؛ فرصت‌هایی که در حال حاضر وجود داشته و جهت بهره‌گیری بهینه از آنها نیاز به برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشد و همچنین تهدیداتی که با برنامه‌ریزی و اقدامات آگاهانه و هوشمندانه مانع تأثیرات منفی و یا حتی مخرب آنها بر حوزه دین می‌گردد."

صفحه: از 20 تا 23
20 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

21 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

22 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

حداكثر مى‏تواند برخوردى مـنفعلانه، هـر چند موفق باشد. جهت داشتن‌ مواجهه‏اى‌ فعّال‌ و تأثيرگذار، طراحى و توليد فرصت‏هاى مـطلوب و مـمانعت از‌ توليد‌ و ايجاد‌ تهديدات‌ نامطلوب‌ و مخرب‌ در آينـده مى‏تواند مد نظر و مـورد بـرنامه‏ريزى قرار گيرد. وجود عناصر انـسانى مـتخصص و متعهد به عنوان نقطه قوت در اين زمينه خواهد بود. طبيعى است كه بسيارى‌ از ضروريات طـراحى و اجـراء چنين برنامه‏هايى، در خارج از مجموعه فـعّال در حـوزه دين مـى‏باشد، نظير دولت، وزارتخانه‏ها و دسـتگاه‏هاى فـعال در اين امر؛ امّا با بـرنامه‏ريزى و تـعامل پويا با مراكز‌ و عناصر‌ مربوطه مى‏توان زمينه‏هاى لازم جهت ايجاد شرايط مطلوب را فراهم نمود.

به عـنوان مـثال، در صورت برنامه‏ريزى و ضرورت داشتن ماهواره‏اى اخـتصاصى جـهت بهره‏گيرى در فـعاليت‏هاى حـوزه دين در بـيست‌ سال‌ آينده، از هم

23 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10