Skip to main content
فهرست مقالات

نگاه اول: محتوا و امکانات نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع)

معرف:

(3 صفحه - از 3 تا 5)

خلاصه ماشینی:

"از جمله، امکان انتخاب کتب برنامه بر اساس موضوع، کمک بسیار مناسبی برای محققان فقه‌پژوه به شمار می‌آید؛ به عنوان مثال، علاقه‌مندان به فقه مقارن می‌توانند دامنه موضوعی برنامه را به آثاری که در خصوص فقه مقارن نگارش یافته است، اختصاص دهد و آن گاه تحقیقات خویش را در حوزه فقه تطبیقی به انجام رساند و یا پژوهندگانی که می‌خواهند در مورد قواعد فقهی، مصطلحات فقهی و یا آیات الاحکام تحقیق کنند، می‌توانند پس از گزینش کتب مورد نظر، به سامان‌دهی پژوهش خود در هر یک از حوزه‌های دلخواه اقدام نمایند. یکی دیگر از امکانات بخش نمایش، قابلیت پژوهش است که کاربر در صورت لزوم می‌تواند به بخش «جستجو، قرآن و یا لغت‌نامه» منتقل شود و روند تحقیقات خود را در آن بخش دنبال نماید و در کتاب‌هایی که دارای شروح و حواشی مرتبط است، از این طریق به صفحه متن و شرح منتقل می‌شود و همان قسمت متن را در این صفحه ارائه می‌دهد که بدین صورت می‌توان به شروح و حواشی متن مورد نظر دسترسی پیدا کرد."

صفحه: از 3 تا 5
3 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

4 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

5 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

نياز‌ به شروح ديگر انـتخاب‏شده، مـراجعه نـمايد. نمايش فهرست درختى كتاب فعال و انتقال به‌ قسمت‌ نمايش و مشاهده متن كامـل كتـاب‌ جارى‌، از‌ ديگر توانمندى‏هاى اين‌ بخش‌ به شمار مى‏رود.

4. قرآن‌

يكى‌ از قابليت‏هاى ويژه در اين برنامه، عرضه متن قرآن كريم به خـط عـثمان طه‌ و رسم‏الخط‌ نيريزى همراه با امكانات جستجوى كلمات‌ در‌ آن است‌. نمايش‌ و جستجو‌، دو قـسمت اصـلى اين‌ بخش از برنامه است.

در قسمت نمايش، مـتن كامـل قـرآن كريم با رسم الخط نيريزى‌ در‌ دسترس قرار گـرفته و از طـريق انتخاب‌ شماره‌ سوره‌، نام‌ سوره‌، آيه، جزء و يا‌ حزب‏هاى‌ قرآن مى‏توان به قسمت‏هاى مختلف قـرآن مـنتقل شد. يكى از امكانات مفيد در بخش قـرآن، تـرجمه‌ آيات‌ قـرآن‌ كريم و دسـتيابى بـه متن كامل قرآن به‌ خط‌ عـثمان‌ طـه‌ است‌.

در‌ قسمت جستجو اين امكان براى كاربر فراهم آمده است كه با استفاده از دو فـهرست ريشـه و مشتق به پژوهش لفظى در آيات قرآن كريم بـپردازد.

5. لغت‏نامه

به‌ منظور فـهم مـعانى لغات مورد نظر، لغت‏نامه 15 جـلدى لسـان العرب در برنامه ارائه شده است كه كاربر با استفاده از فهرست ريشه و مشتق مى‏تواند به مـفهوم كلمـات مشكل دست‌ يابد‌.

اين لغت‏نامه داراى دو قـسمت مـجزا بـا كارآيى‏هاى متفاوت اسـت؛ در قـسمت ريشه فهرست ريشه‏هاى لغـات بـه ترتيب حروف الفبا قابل مشاهده است و در قسمت مشتق فهرستى از مشتقات‌ تفسير‌ شده هر ريشـه قـابل دسترسى است. گفتنى است كه پس از انتخاب واژه مـورد نـظر، متن مـربوط بـه ريشـه يا يكى از مشتقات‌ آن‌ در كتاب لسـان العرب، در‌ معرض‌ استفاده كاربر قرار مى‏گيرد.

ساير امكانات

در اين برنامه، ويرايشگرى با عنوان يادداشت قرار داده شـده اسـت كه كاربر به كمك آن مى‏تواند مطالب‌ انـتخابى‌ را بـه اين قـسمت‌ مـنتقل‌ سـاخته، پس از ويرايش، در پرونده‏اى خاص ذخـيره كنـد و يا به چاپ برساند.

قابليت‏هاى متنوع پژوهشى نظير: علامت‏گذارى، نمايه‏زنى، رنگى كردن متن در موضوعات مختلف و حاشيه‏نويسى، و نيز انـتقال آنـها بـه‌ قسمت‌ يادداشت و يا انتقال مستقيم متن گزينشى بـه مـحيط MS-Word، از ديگـر تـوانمندى‏هايى اسـت كه فـضاى پژوهشى اين نرم‏افزار را براى استفاده محققان مهيا نموده است. ضمن اينكه به كمك‌ قابليت‌ راهنما مى‏توان‌ به توضيحات لازم در باره هر قسمت از برنامه دست يافت.

در بخش امكانات برنامه، قـابليت انتخاب‌ هفت نوع قلم نمايش وجود دارد و براى سهولت استفاده از برنامه‌ نيز‌ هفت‌ نوع صفحه كليد رايج: «نور، ايران سيستم، زرنگار، سايه، ويندوز عربى، ماشين تايپ و ويندوز سينا» قابل دستيابى ‌‌است‌. در قسمت تحقيقات مـى‏توان مـسيرى را جهت ضبط تحقيقات شخصى خود مشخص نمود‌ و از‌ امكاناتى‌ چون: حذف نمايه‏ها، حاشيه‏ها، رنگ متن‏ها و علامت‏هاى موجود در تمامى كتب بهره‏مند گرديد.

در قسمت‌ «در باره»، اطلاعاتى در مورد نرم‏افزار جامع فقه اهل البـيت(ع)، مـركز تحقيقات كامپيوترى‌ علوم اسلامى و نيز معرفى‌ كتابخانه‌ ديجيتالى نور ارائه گرديده است. گفتنى است كه ويرايشگر فارسى و لاتين نورنگار و مبدّل نور در بخش ضمايم اين نرم‏افزار گـنجانده شـده است.