Skip to main content
فهرست مقالات

گزارشی از نخستین جشنواره نرم افزارهای اسلامی

(10 صفحه - از 58 تا 67)

خلاصه ماشینی:

"اما یکی از چالش‌های موجود که توسط تدوین‌کنندگان برنامه چهارم مدنظر واقع شده، در معرض خطر قرار گرفتن زبان فارسی است و در این برنامه به حضور وسیع‌تر و مؤثرتر زبان فارسی در محیطهای مجازی اشاره شده است که در این زمینه تجربه مراکز اسلامی در سطح ملی می‌تواند کارگشا واقع شود و بالاخره چالش اساسی دیگر در این عرصه، تهاجم فرهنگی است که برنامه‌نویسان برای مقابله با این مسئله پیش‌بینی کرده‌اند که مراکزی طراحی شود تا امکان استفاده از آن برای عموم فراهم شود و این از مواردی است که حوزه دین می‌تواند با فعالیت در این عرصه و تولید محتوای فرهنگی، در جهت تقویت ارزش‌های فرهنگی و دینی گام بردارد. لطفا در خصوص سابقه جشنواره و چگونگی شکل‌گیری آن توضیح دهید؟ در ماه مبارک رمضان سال گذشته، به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه‌ای که با حضور جناب حجة الاسلام شبیری و جناب آقای سمیعی برگزار شده بود، بحث شکل‌گیری جشنواره مطرح شد؛ اما به دلیل کمی وقت برگزاری آن به اردیبهشت یا خرداد ماه 84 موکول شد و حدودا از میانه اردیبهشت ماه اعلان گردید که جشنواره تا قبل از 15 خرداد برگزار شود و اجرای آن به عهده شرکت تعاونی مراکز اطلاع‌رسانی علوم اسلامی گذاشته شد. نرم‌افزار جامع الاحادیث - نسخه 2/5 تولید: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در این برنامه 187 عنوان کتاب در 442 جلد از 90 مؤلف در موضوعات مختلف با امکانات قابل توجه ارائه شده است."

صفحه: از 58 تا 67
58 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

59 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

60 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

61 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

62 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

63 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

خصوص پايگـاه‏هاى اطـلاع‏رسانى مـعيار به روزرسانى يكى از معيارهاى اساسى بود.

هيئت‌ داوران پس از سه مرحله به داورى نهايى رسيدند كه در مرحله اول، 1000 محصول رسيده در اخـتيار داوران قـرار داده شد. محصولاتى كه كمتر از 50 امتياز كسب كرده بودند‌، در‌ اين مرحله حذف شدند. به اين ترتيب، حـدود 400 مـحصول بـه مرحله بعد راه يافتند. در مرحله دوم نيز توسط گروهى ديگر از داوران محصولات بررسى شد. در نهايت، از‌ هر‌ گروه، 10 مـحصول بـالا آمـدند. سپس از مراكزى كه محصولات آنها به مرحله نهايى رسيده بود، جهت معرفى نـرم‏افزار خـود، و پاسخگويى به سوالات داوران دعوت كرديم. آنان به قم‌ آمدند‌ و در چهار روز كارى به صورت فشرده به بحث و اظهار نـظر دربـاره محصول برگزيده خود پرداختند.

بايد به اين نكته نيز اشاره كنم كه پنج نـفر داور نـهايى جشنواره‌ از‌ مراكز‌ گوناگون و شهرهاى مختلف همچون: تـهران‌، اصـفهان‌، قـم‌ و مشهد آمده بودند، و به گونه‏اى انتخاب شـده بـودند كه مورد اعتماد تمامى شركت‏ها و مؤسسات توليد كننده نرم‏افزارهاى اسلامى باشند.

آيا زمان‌ توليد‌ نـرم‏افزار‌ نـيز جزء معيارهاى داورى بود؟

خير. از آنجايى كهـ‌ نـخستين‌ جشنواره را بـرگزار مـى‏كرديم بـنابراين بود كه تمامى نرم‏افزارهايى كه طى پانزده سـال دادهـ‏پردازى اسلامى توليد شده بودند، در‌ جشنواره‌ شركت‌ داده شوند.

آيا شركت تعاونى در نظر دارد كه جشنواره‌ را هـر سـال برگزار كند؟

قبل از هرچيز در نظر داريم كه اين جشنواره را در فـهرست نمايشگاه‏ها و جشنواره‏هاى‌ رسمى‌ كشـور‌ ثـبت كنيم تا هر سال بـودجه لازم بـه آن اختصاص داده‌ شود‌. علاوه بر اين، سعى داريم كه اين جشنواره را درمجموعه برنامه‏هاى وزارت ارشاد و يا تكفا قرار‌ دهـيم‌ تـا‌ بتوانيم اين جشنواره را هر سال بـهتر و مـفيدتر از گـذشته سامان بخشيم‌.

چـه‌ طـرح‏هايى‌ براى فراگير كردن اين جشنواره در آينـده داريد؟ آيا بـراى بين‏المللى شدن آن نيز برنامه‌ خاصى‌ پيش‏بينى‌ نموده‏ايد؟

اين نوع جشنواره‏ها بايد چند سال به صورت داخـلى بـرگزار شود تا از نظر‌ معيارها‌ و شكل بـرگزارى بـه شكل مـطلوب بـرسد. پس از آن مـى‏توان پيشنهاد بين‏المللى شدن‌ آنـ‌ را‌ مطرح كرد، به‏خصوص كه چنين جشنواره‏اى در بين‏كشورهاى اسلامى وجود ندارد و جاى خالى آن‌ احساس‌ مى‏شود.

چه حـمايت‏ها و تـسهيلاتى براى برگزيدگان در نظر گرفته شده است؟

از جـمله پيشـنهادهايى‌ كهـ‌ در‌ اين بـاره ارائه شـد، اين بود كه همان گـونه كه كتـاب‏هاى برتر مورد حمايت وزارت‌ ارشاد‌ قرار مى‏گيرد و از اين آثار تعداد بسيارى خريدارى و در اختيار كتابخانه‏ها و مراكز‌ دانشگاه‏ها‌ و عـلمى‌ نـهاده مـى‏شود، چنين كارى براى نرم‏افزارهاى برگزيده نيز انجام شـود. اين اقـدام از يك سـو‌، بـاعث‌ كاهـش‌ بـار مالى پروژه، و از سوى ديگر، معرفى بهتر و دلگرمى مراكز توليدكننده را‌ نيز‌ در پى خواهد داشت.

حضور فرهيختگان حوزه انفورماتيك را در اين جشنواره، چگونه ارزيابى مى‏كنيد؟

فرهيختگان اسلامى‌ حضور‌ بسيار خوبى در اين جشنواره داشتند و من تـا به حال به ياد‌ ندارم‌ كه چنين جمعى از پيشكسوتان و فعالان داده‏پردازى‌ اسلامى‌ در‌ يك جا جمع شده باشند.

مثلاً آقاى‌ طالب‏پور‌ از مؤسسان IT اسلامى و نيز آقاى كورانى از بزرگ‏مردان IT اسلامى و فعالان اينترنتى‌ اسلامى‌، در شمار كسانى بـودند كهـ‌ در‌ اين جشنواره‌ حضور‌ داشتند‌. البته از دوستانى كه در تكفا‌ فعاليت‌ مى‏كنند نيز رسماً دعوت شده‏بود؛كه به دليل تداخل زمان جشنواره با‌ ساير‌ كارها،امكان حضور در جشنواره برايشان‌ فراهم نشد.

به منطور‌ استمرار‌ جـشنواره و غـنى‏سازى آن در آينده‌، چه‌ برنامه‏هايى در نظر داريد؟

طرح‏ها وبرنامه‏هاى بسيارى براى آينده فهرست شده‏اند، از جمله: ايجاد‌ دبيرخانه‌ دائمى، مستندسازى كارها، رسميت بخشيدن‌ به‌ جشنواره‌، تأمين نـيروها و تـأمين‌ بودجه‌ و ساماندهى ارتباطات و مراجعات. البـته‌ بـراى‌ تحقق اهداف اين جشنواره با مشكلاتى چند مواجه هستيم كه از مهم‏ترين آنها، مشكلات‌ مالى‌ است و ما در صدد هستيم كه‌ اين‌ مشكل را‌ نيز‌ از‌ طريق وزارتخانه يا تكفا‌ حـل كنـيم؛ زيرا در غير اين صورت ادامه جـشنواره بـا چالش روبه‏رو خواهد شد.

ضمن‌ تشكر‌ از جناب‏عالى، در پايان اگر مطلب‌ خاصى‌ در‌ نظر‌ داريد‌، بيان بفرماييد.

گرچه‌ بسيارى‌ از زحمات جشنواره به عهده نيروهاى مركز بود، اما اگر كمك دوستانمان در دفتر تحقيقاتى ياسين‌ و نـيز‌ هـمكارى‌ و مساعدت دبير جشنواره، جناب آقاى حجةالاسلام شبيرى‌ نبود‌، نمى‏توانستيم‌ اين‌ كار‌ را‌ به اين خوبى به اجرا درآوريم به همين دليل، جا دارد كه از كه هماهنگ‏كننده اصلى اين برنامه ؛ يعنى حجةالاسلام شبيرى، كمال تقدير و تشكر خود را ابراز‌ داريم. در ضمن؛ از مـساعدت‏هاى جـناب آقاى سـميعى به عنوان حامى اصلى طرح نيز بسيار متشكريم.

64 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

65 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

66 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

67 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10