Skip to main content
فهرست مقالات

تازه های اطلاع رسانی اسلامی

(6 صفحه - از 68 تا 73)

خلاصه ماشینی:

"کسب تجربه ارزشمند چند ساله در این زمینه از سویی و واقف شدن به یک سری کاستی‌ها و مشکلات از سوی دیگر، موجب گردید که این مرکز به طراحی سیستم کارآمد مجلات تخصصی علوم اسلامی اقدام نماید که پس از طی مراحل فنی و جلسات متعدد، پایگاه مزبور با قابلیت‌های متعدد جهت ارائه خدمات به کاربران آماده گردیده است. جهت اطلاع بیشتر از ویژگی‌های این پایگاه، در ذیل به برخی از قابلیت‌های آن می‌پردازیم: الف - بانک اطلاعات مأخذشناسی مجلات، شامل: فهرست مجلات بر اساس حروف الفبا و موضوعات و نیز فهرست صاحبان آثار به ترتیب حروف الفبا؛ ب - بانک اطلاعات محتوای مجلات، شامل: نمایش تصویر تمامی صفحات جهت مطالعه متن، امکان دریافت مطالب در قالبHTML و PDF و قابلیت ذخیره‌سازی آن؛ ج - بانک اطلاعات نمایه موضوعی کلیه مقالات مجلات؛ د - جستجوی ساده و پیشرفته؛ ه - اطلاع‌رسانی در زمینه‌های متعدد به کاربران در صفحه اول پایگاه؛ و - امکانات جانبی، همچون: نقد مقاله، برگزیدن مقالات و مستند مقالات. قفل نور قابلیتی جدید در دستیابی آسان و سریع به نرم‌افزارهای نور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در راستای پشتیبانی بهینه از محصولات نرم‌افزاری خود و خدمت گسترده‌تر به کاربران عزیز، قابلیت کارآمد دیگری را عرضه داشته است تا از طریق شبکه اینترنت و تلفن گویا فرصت مناسبی را برای دسترسی آسان و همگانی علاقه‌مندان به برنامه‌های نور در سراسر جهان فراهم سازد. کاربرانی که محصولات تولیدی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی را در اختیار دارند و دوستدار بهره‌مندی بهتر از این برنامه‌ها می‌باشند، برای استفاده از این قابلیت جدید می‌توانند پس از تهیه CD یا DVDحاوی برنامه یا برنامه‌های مورد نظر با قفل نور، به پایگاه اینترنتی noorsoft."

صفحه: از 68 تا 73
68 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

69 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

نرم‏افزار جامع تفاسير نور توليد مى‏شود

پس از گذشت‌ هـفت‌ سال‌ از توليد نرم‏افزار نورالانوار 2، مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى بر آن شد تا نسخه‌ جديد‌ اين‌ برنامه را در مهر مـاه 1384 هـم‏زمان بـا ماه مبارك رمضان توليد و عرضه نمايد‌.

از‌ آنجا كه حجم تفاسير و ترجمه‏هاى قـرآن در اين نـسخه افزايش چشم‏گيرى داشته است‌، اين‌ نرم‏افزاررا‌ مى‏توان «جامع تفاسير هل‏بيت(ع)» ناميد؛ چرا كه بيش از 600 مجلد تفسير در اينـ‌ بـرنامه‌ ارائه شـده كه اكثر قريب به اتفاق آنها در شمار تفاسير شيعى است‌. همچنين‌ بيش‌ از 40 تـرجمه در بـيش از 20 زبـان رايج دنيا در اين نرم‏افزار عرضه مى‏گردد‌.

ويژگى‏هاى‌ جديدى كه در اين نرم‏افزار عرضه شده است ، عبارت‏اند از:

1. ارتباط هر‌ يك‌ از‌ آيات قـرآن بـه ابـتداى شروع تفسير آيه در تفاسير مختلف؛

2. ارائه فهرست سوره‏ها بر اساس‌ زمان‌ نزول‌ طبق مصحف امام عـلى)ع( و رايج؛

3. اسـتفاده از Unicode براى نمايش ترجمه‏هايى همچون‌: اردو‌، ژاپنى، چينى و روسى؛

4. امكان انتقال اطلاعات قرآن، تفسير و تـرجمه بـه Clipboard و ويراشـگرهاى استاندارد مانند Ms-Word‌؛

5. ارتباط‌ تفسيرها با ترجمه‏هاى فارسى آنها در صورت وجود؛

6. استفاده از فناورى MPS‌ براى‌ عـرضه صـوت‏هاى قابل استفاده از درايوهاى Audio‌؛

7. ارائه‌ بيش‌ از ده قرائت ترتيل Mp3 به انتخاب‌ كاربر‌؛

8. ارائه ترجمه فارسى فـولادوند و تـرجمه انـگليسى قرايى به صورت گويا؛

9. ارائه مجموعه‏اى از‌ قرائت‏هاى‌ مجلسى با فناورى Mp3؛

10‌. عرضه‌ تجزيه و تركيب‌ تمامى‌ آيات‌ قـرآن كريم؛

11. امـكان مقايسه دوبه‏دوى‌ تفاسير‌ و ترجمه‏ها؛

12. ارائه هم‏زمان ارتباط يك‏به‏يك ميان آيه، ترجمه و تفسير؛

13. ارائه‌ قـابليت‌ نـمايش و جـستجو در تفسيرها و ترجمه‏هاى انگليسى‌؛

14. امكان استفاده از‌ كنترل‌ درخت آيات قرآن و ارتباط هر‌ آيه‌ انتخابى به تمامى تـفاسير و تـرجمه‏ها؛

15. ارائه قـابليت هر قسمت از آيات قرآن‌ با‌ جايگاه آن در تفاسير؛

16‌. ارائه‌ اسباب‌ نزول، فضيلت، روايات‌ تـفسيرى‌ و مـوضوعى پيرامون آيه انتخابى‌؛

17‌. استفاده از لغت‏نامه‏هاى مختلف عربى به عربى و عربى به فارسى، مانند: مفردات راغب، قاموس‌ قـرآن‌ و التـحقيق فى كلمات القرآن؛

18. جستجو‌ از‌ طريق تركيب‏هاى‌ منطقى‌ كلمات‌ و ريشه‏هاى كلمات قرآن؛

19‌. ارائه اطـلاعات لازم دربـاره نام‏هاى خاص موجود در تفاسير؛

20. بهره‏گيرى از تفاسير اهـل سـنّت‌، مـانند‌: كشاف، كبير و منير؛

21. بهره‏گيرى از‌ دامنه‌ آيه‏اى‌ در‌ نـمايش‌ و جـستجوى تفاسير.

دسترسى‌ به‌ كتابخانه الكترونيكى Questia وOxford در بانك اطلاعات شبكه اطلاع‏رسانى نور

شبكه اطلاع‏رسانى نـور، وابـسته به مركز‌ تحقيقات‌ كامپيوترى‌ عـلوم اسـلامى با اشـتراك در بـرخى از‌ بـانك‏هاى‌ اطلاعاتى‌ مهم‌ اينترنتى‌، زمينه‌ دسترسى راحـت و رايگـان علاقه‏مندان را به كتابخانه‏هاى الكترونيكى فراهم آورده است كه كوئستيا (www.questia.com) و آكسفورد (www.oxfordscholarship.com) از جمه آنهاست.

در اين ميان، كوئسـتيا‌ بـزرگ‏ترين كتابخانه ديجيتال اينترنت است كه با بـيش از 500 هزار كتاب و مقاله از طـريق اشـتراك و پرداخت هزينه، به كاربران خـود خـدمات مى‏دهد.

مجموعه بيش از 700 جلد از كتاب‏هاى‌ انتشارات‌ آكسفورد نيز در چهار دسته: دين، فلسفه، اقتصاد و عـلوم سـياسى نيز از طريق بانك اطلاعاتى آكسـفورد عـرضه شـده است.

علاقه‏مندان مـى‏توانند بـا مراجعه به شبكه اطـلاع‏رسانى نـور بدون پرداخت‌ هزينه‌ اضافى از بانك‏هاى اطلاعاتى فوق استفاده كنند.

70 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

71 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

72 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

73 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10