Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم آفرینی دیالکتیک

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 24 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : هراکلیتوس ، لوگوس ، سیاسی ، قطعه ، مفهوم آفرینی ، یونان ، مفهوم آفرینی دیالکتیک ، روح ، تعقل سیاسی هراکلیتوس فیلسوف ، اندیشۀ سیاسی هراکلیتوس مفاهیم

خلاصه ماشینی:

"«بهترینروش برای رهیافت به اندیشۀ هراکلیتوس کدام است و اهمیت و برجستگی رهیافتمزبور در داوری دربارۀ اندیشه و بویژه فلسفۀ سیاسی او در چیست؟» 2-دومین پرسش این است:«آیا امکان مرتبط ساختن مفاهیم کلیدی اندیشۀهراکلیتوس-نظیر مفهوم لوگوس( TheLofos )،آموزۀ سیلان Doctrinof )( Flux مفاهیم وحدت اضداد،میزان یا تعادل( Measure )و آنچه مشترک و عاماست-با مفهوم آفرینی او از سیاست وجود دارد،و اگر این گونه است،چنینیرابطه‌ای چگونه باید فهمیده شود؟» 3-دو پرسش پسین،ما را به سومین پرسش رهنمون می‌شود،به سوی داوریو ارزیابی نوآیینی از اندیشۀ سیاسی هراکلیتوس،«آیا می‌توان گفت که هراکلیتوسمفهوم آفرینی نوی از سیاست داشته است؟اگر چنین تعقلی را به هراکلیتوسنسب دهیم،اسناد مزبور-اگر نگوییم برای فهم بهتر جامعیت فلسفۀ وی-دستکم برای بخشی از قطعات موجود،بنیانی نو بنا نمی‌کند؟» من بر این مدعایم که هراکلیتوس نه تنها در نظرات هستی شناسانه و ماوراء-الطبیعی،بلکه در مفهوم آفرینی از سیاست نیز پیشگام بود. گفتنی است که برای هدف ما هراکلیتوس در فلسفۀ خود این اصل نخستین رالوگوس نامید،اصلی که به نحوی تنگاتنگ با زبان به عنوان وسیلۀ ارتباط و عاملوحدت بخش و پیوند دهندۀ جامعۀ سیاسی مرتبط است. این سفر دراز(15)هراکلیتوس را قادر ساخت که خود و مردم اطرافش را بشناسدو دریابد که انسانها در جهانی تغییر پذیر،یعنی جایی که نیروهای متضاددر فعالیتند،به سر می‌برند و با وجود اینکه بخاطر اعمال خویش از یکدیگر متفاوتند،باز به دلیل چیزی که در همۀ آنها مشترک و عام است،با هم یگانگی و پیوند دارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)