Skip to main content

پرداخت آنلاین

بسته معمـولی نورمگز

10,000

تومان
اشتراک یکساله دانلود 50 مقاله تصویری یا دانلود 5 مقاله متنی
خرید

بسته نقره ای نورمگز

20,000

تومان
اشتراک یکساله دانلود 120 مقاله تصویری یا دانلود 12 مقاله متنی
خرید

بسته طلایی نورمگز

50,000

تومان
اشتراک یکساله دانلود 320 مقاله تصویری یا دانلود 32 مقاله متنی
خرید