Skip to main content

زبان پژوهی

این نشریه از تاریخ 1380/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه الزهرا
عنوان قبلی
علوم انسانی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
8002-3388
e-ISSN
2538-1989
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه الزهراء
تلفن
85692232(021)
آدرس اینترنتی
http://jlr.alzahra.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه الزهرا(س)
مدیر مسئول
دکتر سوسن قهرمانی قاجار
سر دبیر
دکتر فریده حق بین
هیئت تحریریه
دکتر محمد علی آذرشب، دکتر فریده حق بین، دکتر انسیه خزعلی، دکتر فرهاد ساسانی، دکتر فرزانه فرح زاد، دکتر مهوش قویمی، دکتر یحیی مدرسی تهرانی، دکتر بتول مشکین فام
مدیر اجرایی
بهنوش جووری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
تهران، ونک دانشگاه الزهراء معاونت پژوهشی
صندوق پستی
1993891126
تاریخ ثبت در پایگاه
1391/12/02