Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1392/01/28 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
جغرافیا
ناشر
دانشگاه سیستان و بلوچستان
عنوان انگلیسی
Geography and Territorial Spatial Arrangement
p-ISSN
2345-2277
e-ISSN
27835278
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تلفن
31136792(054)
آدرس اینترنتی
https://gaij.usb.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول
دکتر عیسی إبراهیم زاده
سر دبیر
دکتر عیسی إبراهیم زاده
هیئت تحریریه
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی؛ دکتر حسن افراخته؛ دکتر فرامرز بریمانی؛ دکتر جعفر جوان؛ دکتر محمود خسروی؛ دکتر کرامت اله زیاری؛ دکتر عباس سعیدی؛ دکتر سیروس شفقی؛ دکتر حسنعلی غیور؛ دکتر ميرنجف موسوی؛ دکتر حسین نگارش؛ دکتر علی حاجی نژاد
مدیر اجرایی
مهندس سحر تیموری
ویراستار فارسی
دکتر فاطمه ثواب
ویراستار انگلیسی
زهره کافی آبادی
پست الکترونیک
turp@usb.ac.ir
آدرس
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه ،دفتر فصلنامه جفرافیا و آمایش شهری - منطقه ای
صندوق پستی
98135/655
محل نشر
زاهدان
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/03/31