Skip to main content

مطالعات اجتماعی - روان‌شناختی زنان

این نشریه از تاریخ 1383/10/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم اجتماعی
ناشر
دانشگاه الزهرا
عنوان قبلی
مطالعات زنان
عنوان انگلیسی
Social Studies of women
p-ISSN
1735-3386
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه الزهرا(س)
تلفن
88058926-021
دورنگار
88049809-021
آدرس اینترنتی
http://jwsps.alzahra.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه الزهرا(س)
مدیر مسئول
دکتر زهره خسروی
سر دبیر
دکتر خدیجه سفیری
هیئت تحریریه
دکتر زهرا افشاری، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر احمد جعفر نژاد، دکتر زهره خسروی، دکتر هما زنجانی زاده، دکتر خدیجه سفیری، دکتر محمد صادق مهدوی، دکتر سیده منوره یزدی، دکتر فروغ ال صباح شجاع نوری
مدیر اجرایی
خدیجه همرنگ یوسفی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
رقیه نظری
ویراستار انگلیسی
محمد حسین هاشمی
پست الکترونیک
jwsps@alzahra.ac.ir
آدرس
تهران: میدان ونک خیابان ونک کد پستی: 1993893973
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/04/20