Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
روان‌شناسی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Sciences Behavioral
p-ISSN
2228-7884
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
35272603(024)
دورنگار
35226988(024)
آدرس اینترنتی
http://journal.abhariau.ac.ir/sbq/fa
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر
مدیر مسئول
ایرج ساعی ارسی
سر دبیر
قاسم قاضی
هیئت تحریریه
امیر آشفته تهرانی؛ محمود ساعتچی؛ فرهاد شقاقی؛ علیرضا کاکاوند؛ حسن اسدزاده
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
اصغر جعفری
ویراستار فارسی
خلیل قافله باشی
ویراستار انگلیسی
مهران غفوری
آدرس
ابهر، بلوار وحدت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، ساختمان امام خميني، دفتر مجله
صندوق پستی
456193004367
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/02/20