Skip to main content

رخسار زبان

دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Journal of Urban Economics
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
33426214(031)
آدرس اینترنتی
http://rokhsarezaban.ir
صاحب امتیاز
مرتضی پرویزی
مدیر مسئول
یوسف اسماعیل زاده
سر دبیر
علی تسلیمی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مرتضی پرویزی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
مرتضی پرویزی
ویراستار انگلیسی
حماد حسین زاده دیلمی
پست الکترونیک
rokhsaresobh@yahoo.com
آدرس
رشت. فلکه گاز. بلوار لاکان نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی. کوچه گلها، انتشارات رخسار صبح و دفتر نشریه رخسار زبان
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/03/19