Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1390/11/10 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Persian Language and Literature
p-ISSN
2251-8487
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن
09177107400
دورنگار
53334300(071)
آدرس اینترنتی
http://adabiatmagazine.iaufasa.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول
دکتر سید محسن ساجدی راد
سر دبیر
دکتر محمدعلی آتش سودا
هیئت تحریریه
دکتر محمدعلی آتش سودا؛ دکتر محمدرضا اکرمی؛ دکتر سعید قشقایی؛ دکتر سید محسن ساجدی راد؛ دکتر سمیرا رستمی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
abiatmagazine.iaufasa.ac.ir
آدرس
استان فارس- فسا- کد پستی 7461789818 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
تاریخ ثبت در پایگاه
1400/02/08