Skip to main content
دسته بندی موضوعی
میان رشته ای
ناشر
انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
عنوان انگلیسی
Iranian Journal of Motor Behavior and Sport Psychology
e-ISSN
2820-8994
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
تلفن
0912194053
آدرس اینترنتی
https://journal.imbspa.org/
صاحب امتیاز
انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
مدیر مسئول
دکتر مهدی نمازی زاده
سر دبیر
دکتر معصومه شجاعی
هیئت تحریریه
دکتر محمد تقی اقدسی؛ دکتر عباس بهرام؛ دکتر علیرضا بهرامی؛ دکتر حسن خلجی؛ دکتر افخم دانشفر؛ دکتر مهدی سهرابی؛ دکتر مهدی شهبازی؛ دکتر حمیدرضا طاهری؛ دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی؛ دکتر علیرضا فارسی؛ دکتر غلامرضا لطفی؛ دکتر حسن محمدزاده؛ دکتر احمدرضا موحدی؛ دکتر سیدمحمد کاظم واعظ موسوی
مدیر داخلی
دکتر رضوان عظیمی
آدرس
تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دفتر نشریه
تاریخ ثبت در پایگاه
1401/07/12