Skip to main content

708 مجله


پژوهشهای ادبی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 61
 • وابسته به :
  انجمن زبان و ادبیات فارسی

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398، سال نوزدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشهای روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، دوره بیست و یکم - شماره 2
 • وابسته به :
  دکتر رضا زمانی

پژوهشهای سیاسی جهان اسلام

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 30

پژوهشهای علوم تاریخی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، شماره 18
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

پژوهشهای فلسفی کلامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 80
 • وابسته به :
  دانشگاه قم

پژوهشهای قرآنی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 90
 • وابسته به :
  دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 13

پژوهشهای معرفت شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - سال هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهنده

 • آخرین شماره :
  بهمن و اسفند 1395 - شماره 114
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی

پژوهه باستان سنجی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، سال چهارم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

پیشرفت های حسابداری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، دوره دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شیراز

تاریخ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 52
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد محلات

تاریخ ادبیات

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 84
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم انسانی

تاریخ اسلام

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 98
 • وابسته به :
  دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

تاریخ اسلام در آینه پژوهش

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 44
 • وابسته به :
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره

تاریخ اسلام و ایران

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 41
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا

تاریخ ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 83
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ پزشکی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 35
 • وابسته به :
  انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

تاریخ روابط خارجی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 76
 • وابسته به :
  وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

تاریخ علم

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 22
 • وابسته به :
  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 33
 • وابسته به :
  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها دانشگاه معارف اسلامی

تاریخ فلسفه

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397، سال نهم - شماره 3
 • وابسته به :
  انجمن علمی تاریخ فلسفه

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

تاریخ نگری و تاریخ نگاری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 21
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا(س)

تاریخ و تمدن اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

تاریخ و فرهنگ

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 100
 • وابسته به :
  دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

تازه های علوم شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 81
 • وابسته به :
  موسسه مطالعات علوم شناختی

تأملات فلسفی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشگاه زنجان

تحقیقات اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار 1386 - شماره 63
 • وابسته به :
  سیدمصطفی میرسلیم

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 95
 • وابسته به :
  نهاد کتابخانه های عمومی کشور

تحقیقات اقتصادی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 127
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

تحقیقات بازاریابی نوین

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 32
 • وابسته به :
  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان

تحقیقات تاریخ اجتماعی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، سال هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

تحقیقات جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 132

تحقیقات حقوقی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 86
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

تحقیقات حقوقی آزاد

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 45
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تحقیقات سیاسی و بین المللی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 35
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

تحقیقات علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  زمستان 1394 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا

تحقیقات فرهنگی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 45
 • وابسته به :
  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 55
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی تهران

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 85
 • وابسته به :
  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

تحقیقات مالی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 53
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تحقیقات مالی اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه امام صادق(ع)

تحقیقات مدل سازی اقتصادی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 35
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 72
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398، سال ششم - شماره 1