Skip to main content

مجلات علمی-پژوهشی: 749 عنوان


پژوهش های جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1387 - شماره 64
 • وابسته به :
  موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران

پژوهش های حسابداری مالی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 44
 • وابسته به :
  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 46
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

پژوهش های حفاظتی و امنیتی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشگاه امام حسین (ع)

پژوهش های حقوق تطبیقی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های دانش انتظامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 87
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم انتظامی

پژوهش های راهبردی سیاست

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 28
 • وابسته به :
  فرماندهی انتظامی استان اصفهان و دانشگاه اصفهان

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های روابط بین الملل

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 35 (ویژه‌نامه)
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی روابط بین الملل

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، سال نهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های روستایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران (قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی)

پژوهش های زبان شناسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 21
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره دهم - شماره 2

پژوهش های زبانشناختی قرآن

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پژوهش های زبانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، دوره دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های سیاست اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 15
 • وابسته به :
  وابسته به پژوهشگاه امام صادق(علیه السلام)

پژوهش های عقلی نوین

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 9
 • وابسته به :
  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهش های علم و دین

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 19
 • وابسته به :
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 60
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

پژوهش های فقهی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های فلسفی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 31
 • وابسته به :
  گروه فلسفه دانشگاه تبریز

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار 1394، دوره ی هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  جهاد دانشگاهی

پژوهش های قرآن و حدیث

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، سال پنجاه و دوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های کاربردی روان شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، سال یازدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

پژوهش های مدیریت در ایران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های مدیریت راهبردی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 74
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهش های مدیریت عمومی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 43
 • وابسته به :
  دانشگاه سیستان و بلوچستان

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 40
 • وابسته به :
  دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، دوره دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های مشاوره

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 74
 • وابسته به :
  انجمن مشاوره ایران

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 18
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های معماری اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه علم و صنعت

پژوهش های نوین روانشناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 57
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهش های نهج البلاغه

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 59
 • وابسته به :
  بنیاد نهج البلاغه

پژوهش های هستی شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، سال هشتم ، شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشنامه ادب حماسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

پژوهشنامه ادب غنایی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 33
 • وابسته به :
  دانشگاه سیستان و بلوچستان

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 46
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

پژوهشنامه ادیان

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

پژوهشنامه اقتصاد کلان

 • آخرین شماره :
  نیمه‌ی اول 1399 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 75
 • وابسته به :
  پژوهشکده علوم اقتصادی ـ دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشنامه امامیه

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 10

پژوهشنامه انقلاب اسلامی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 33

پژوهشنامه بازرگانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 94
 • وابسته به :
  موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

پژوهشنامه بیمه

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 135
 • وابسته به :
  پژوهشکده بیمه