Skip to main content

مجلات علمی-پژوهشی: 11 عنوان


آفاق الحضارة الاسلامیة

 • آخرین شماره :
  الربيع و الصیف 1442 - العدد 47
 • وابسته به :
  معهد العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة - وزارة التعلیم العالی

إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی

 • آخرین شماره :
  الصيف 1400 - العدد 42
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه علمیة محکمه

 • آخرین شماره :
  الربیع 2022 - العدد 62
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اللغة العربیه و آدابها

 • آخرین شماره :
  الصیف 2022، السنة السابعة عشر - العدد 53
 • وابسته به :
  فردیس فارابی التابعة لجامعة طهران

المنهاج

 • آخرین شماره :
  خریف 1438 - العدد 81
 • وابسته به :
  مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

بحوث فی اللغة العربیة و آدابها

 • آخرین شماره :
  خریف و شتاء 1443 - العدد 25
 • وابسته به :
  جامعة اصفهان

پژوهشنامه نقد ادب عربی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

دراسات الادب المعاصر

 • آخرین شماره :
  الشتاء 1400 - العدد 52
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

دراسات فی العلوم الانسانیه

 • آخرین شماره :
  الشتاء 1443، السنة 28 - العدد 4
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت مدرس

دراسات فی اللغة العربیة و آدابها

 • آخرین شماره :
  خريف و شتاء 1400 - العدد 34
 • وابسته به :
  جامعة سمنان

دراسات فی تعلیم اللغة العربیة و تعلمها

 • آخرین شماره :
  الصيف و الخريف 1442 - العدد 10
 • وابسته به :
  دانشگاه شيراز