Skip to main content
آدرس :
تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
تلفن :
021-22180083
درباره ناشر
با توجه به نياز کشور به نيروي انساني متخصصي در حوزه توانبخشي با همکاري سازمان بهزيستي کشور ـ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1371 در محل يکي از مراکز سازمان بهزيستي فعاليت خود را آغاز نمود. فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با راه اندازي يک گروه آموزشي بصورت شبانه در رشته مددکاري آغاز شد که با مرور با گسترش فعاليت هاي آن به تعداد دانشجويان و رشته هاي درسي افزوده شد. همچنین دانشگاه جهت خدمت رساني به اقشار آسيب پذير جامعه و نيز به منظور ارائه آموزش هاي علمي و کاربردي به دانشجويان و همچنين در راستاي نهادينه کردن دستاوردهاي علمي و پژوهشي در زمينه علوم بهزيستي و توانبخشي نسبت به ارائه خدمات در بيمارستان ها و کلينک هاي مختلف اقدام مي نمايد.
آدرس اینترنتی
http://www.uswr.ac.ir/
پست الکترونیک
pr@uswr.ac.ir

رفاه اجتماعی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 76
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی

Practice in Clinical Psychology

 • آخرین شماره :
  Spring 2020, Volume 8 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

آسیب شناسی گفتار و زبان

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Iranian Rehabilitation Journal

 • آخرین شماره :
  December 2019, Volume 17 - Number 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سالمند

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 57
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی

توانبخشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 81
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی